AKTUALNOŚCIEDUKACJA

SOSW w ŚWIDNIKU TO DOBRY POMYSŁ!

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku to szkoła otwarta i przyjazna dziecku, oparta na właściwych wzorach postępowania i przygotowująca do samodzielnego życia. Pomagamy dzieciom w różnym wieku, prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania, zajęcia edukacyjno-wychowawcze w Przedszkolu, prowadzimy Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Szkołę Przysposabiającą do Pracy oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną.
Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, zapewnienie mu możliwości komunikowania się w sposób werbalny lub pozawerbalny, a także niesienie pomocy i wsparcia rodzicom naszych uczniów. Duży nacisk kładziemy na edukację dzieci autystycznych, ważnym dla nas jest przede wszystkim zobaczenie świata z ich perspektywy i wykorzystanie tej wiedzy by nauczyć je funkcjonować w społeczeństwie jak najbardziej samodzielnie.
Dzieci pracują w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do ich możliwości psychofizycznych. Metody i formy pracy wykorzystywane w trakcie zajęć dostosowywane są do każdego ucznia indywidualnie i w miarę potrzeb modyfikowane. Naukę wspierają liczne zajęcia rewalidacyjne: logopedia, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna oraz dogoterapia. Prowadzimy także rehabilitację ruchową w zakresie fizjoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej. Stosujemy terapię metodą A.A Tomatisa, Biofeedback oraz metodą integracji sensorycznej SI.
Współpracujemy z innymi szkołami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Nasz Ośrodek stale współpracuje w ramach integracji z dziećmi i młodzieżą ze szkół ogólnokształcących oraz ze środowiskiem lokalnym. Nasi uczniowie uczestniczą w wycieczkach integracyjnych, turnusach rehabilitacyjnych, a nawet wyjazdach zagranicznych w ramach programu Comenius. Uczniowie biorą też udział w zawodach sportowych i licznych konkursach zdobywając czołowe lokaty.
(SOSW w Świdniku)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button