AKTUALNOŚCI

NOWY PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO " METALOWCY"

Nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Metalowcy” został Jan Siedlecki. Od 55 lat jest świdniczaninem. Współpracę z WSK PZL Świdnik rozpoczął ponad 36 lat temu. Podczas ubiegłej kadencji społecznie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Związku. Obecnie został wybrany na przewodniczącego Związku Zawodowego „Metalowcy” na lata 2015-2019. Pan Siedlecki pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Federacji „Metalowcy” w Warszawie.
1.Jakie główne działania Związek będzie prowadził w bieżącym roku?
– Najważniejszym zadaniem związków jest dbanie o sprawy pracownicze, warunki pracy i płacy oraz świadczenia socjalne. W najbliższym czasie ma dojść w naszej firmie do kolejnych zmian organizacyjnych. Związek będzie musiał też używać bardzo merytorycznych argumentów w celu przekonania pracodawcy do swoich racji.
W ostatnim okresie Związki Zawodowe prowadziły działania skierowane na unieważnienie przetargu. Jak skuteczne były to próby najbliższy czas pokaże. Nie ukrywam, że bardzo liczymy na obietnice przedwyborcze polityków PiS, Ministra MON ,który wyraźnie opowiada się za wsparciem Polskich Zakładów w Mielcu i Świdniku. Będzie to decyzja kluczowa dla naszego Zakładu, miasta i regionu na najbliższe lata. Od niej będą też zależeć dalsze działania naszego Związku.
2.Z jakimi problemami obecnie borykają się związkowcy?
– W porównaniu do lat 90- tych problemem jest dużo niższy stan uzwiązkowienia. Jedną z przyczyn są odejścia na emerytury i świadczenia emerytalne starszych związkowców, na których miejsce zapisuje się zbyt mało nowych pracowników. Zawsze, przy każdej okazji na spotkaniach z pracownikami apeluję o wstąpienie do naszego Związku. Staram się uświadamiać wszystkim, że tylko silna reprezentacja związkowa jest gwarantem obrony interesów pracowniczych, zawartych w Kodeksie Pracy i Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy.

  1. Jakie cele stawia sobie nowo wybrany zarząd związku?

– W skład nowego Zarządu Związku oprócz doświadczonych działaczy weszła też grupa nowych związkowców, pełnych energii i pomysłów, na których cenne uwagi bardzo liczę. Chcemy wspólnie pracować dla dobra załogi oraz członków naszego związku.
Musimy pokazać, że jesteśmy wiarygodni, dobrze bronimy interesów naszych związkowców, mamy ciekawy program działania. Jednym z elementów naszej działalności, którą chcemy zaproponować naszym członkom w bieżącym roku będą min: szkolenia związkowe z Prawa Pracy, integracje i wycieczki. W najbliższym czasie przedstawimy ciekawe oferty, którymi chcemy zainteresować dużą grupę naszych związkowców. W ten sposób chcemy również przekonać niezrzeszonych członków załogi o tym, że warto należeć do naszego Związku.

  1. Czego życzyć Panu i nowemu zarządowi w Nowym Roku?

– W naszej firmie na pewno stabilizacji i dalszego rozwoju. Przyszły rok według zapowiedzi Dyrekcji będzie kolejną próbą dostosowywania naszych struktur do wymogów całego koncernu. Będzie się to wiązało ze zmianami, przekazaniem części działów w outsourcing. Chciałbym, aby te procesy były jak najmniej bolesne dla pracowników, aby działania pracodawcy były mądre, głęboko przemyślane i dostosowane do polskich realiów. W działalności związkowej życzyłbym sobie, aby ten rok był przełomowy w budowaniu silnego, dobrze postrzegalnego wśród załogi Związku. Pragnę zaprosić do działalności związkowej wszystkich pracowników, szczególnie ludzi młodych. Wszystkich, którzy chcą i mogą działać. Każdy jest mile widziany, każdy otrzyma nasze wsparcie i pomoc. Na zakończenia chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Świdnika oraz powiatu świdnickiego, w szczególności czytelnikom „Przeglądu Świdnickiego” wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym Roku, wiele szczęścia, radości i wzajemnej życzliwości, niech się spełnią Wasze plany i marzenia. Życzę, aby Rok 2016 był czasem realizacji samych dobrych postanowień.
Mes.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button