AKTUALNOŚCI

SĄ ŚRODKI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENÓW WIEJSKICH POWIATU ŚWIDNICKIEGO

W dniu 21 grudnia 2015 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy niektórymi Powiatowymi Urzędami Pracy woj. lubelskiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, w sprawie Programu Regionalnego- Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30- 50, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz Rozwoju przedsiębiorczości w tychże obszarach.
Strony porozumienia, w tym Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku rozpoczęły wspólne przedsięwzięcie mające na celu pomoc bezrobotnym z terenów wiejskich. Całkowity koszt Programu Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30- 50, realizowanego w 2016 r. w woj. lubelskim wyniesie 7 188,8 tys. zł, a źródłem finansowania są środki Funduszu Pracy. PUP w Świdniku na taką aktywizację zawodową otrzyma 490 tys. zł, z przeznaczeniem na prace interwencyjne, staże, czy refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Z kolei na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich świdnicki urząd otrzyma 500 tys. zł, z przeznaczeniem na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób. Całkowity koszt Programu Rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w woj. lubelskim wyniesie 4 929,3tys. zł.
Red.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button