AKTUALNOŚCI

GUS: DROŻSZE WARZYWA, MĄKA, CUKIER i WYWÓZ ŚMIECI. TANIEJĄ OBUWIE, ODZIEŻ I MEDIA

GUS: droższe warzywa, mąka, cukier i wywóz śmieci. Tanieją obuwie, odzież i media

Fotolia
Fotolia
W „Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w styczniu 2016 r.” Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w skali całego roku pogłębił się spadek cen większości towarów i usług konsumpcyjnych. Okazuje się, że spadki dotyczyły zarówno cen towarów i usług związanych z mieszkaniem, ale także cen odzieży i obuwia oraz towarów i usług związanych z transportem. Nieznacznie wyższe były natomiast ceny żywności i napojów bezalkoholowych.
Droższe warzywa, owoce, mąka i cukier

Według danych GUS, ceny żywności i napojów bezalkoholowych w styczniu br. były o 1,0% wyższe niż w poprzednim miesiącu, przy czym żywność podrożała również o 1,0%, a napoje bezalkoholowe – o 0,4%.
Wzrosły ceny m.in. warzyw, owoców, mąki pszennej, cukru, olejów i tłuszczy, ryb i owoców morza, mięsa, ryżu, a także kasz i ziaren zbóż. Na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed miesiącem (grudniem 2015 r.) kształtowały się ceny pieczywa.
Niższe były natomiast ceny m.in. artykułów w grupie „mleko, sery i jaja” oraz makaronów i produktów makaronowych.


Tanieje obuwie, odzież i media

Znacznie mniej niż w grudniu ub. roku płacono za obuwie – o 4,2% oraz odzież – o 3,3%. Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem obniżyły się w styczniu br. o 0,4%. Niższe niż przed miesiącem były ceny nośników energii, w tym gazu, energii elektrycznej oraz opału. Mniej konsumenci płacili również za wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego. Wzrosły natomiast opłaty za wywóz śmieci, zaopatrywanie w wodę, usługi kanalizacyjne oraz energię cieplną.
Odnotowano spadek cen w zakresie transportu (o 4,2%), w tym opłat za usługi transportowe oraz paliw i smarów do prywatnych środków transportu. Wyższe niż przed miesiącem były ceny samochodów osobowych.
Kultura i AGD/RTV praktycznie bez zmian

Z raportu GUS wynika, że ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą były tylko nieznacznie wyższe w porównaniu z grudniem ub. roku – o 0,5%. Podrożały usługi w zakresie turystyki zorganizowanej, bilety do kin, teatrów i na koncerty, książki, a także gazety i czasopisma.
Na poziomie sprzed miesiąca pozostały ceny sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego.
Ceny w zakresie restauracji i hoteli oraz edukacji nie uległy zmianie w porównaniu z grudniem ub. roku.
Koszyk inflacyjny GUS

Przy obliczaniu wskaźnika inflacji w ujęciu miesięcznym i rocznym GUS stosuje system wag oparty na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. System wag nazywany jest potocznie koszykiem inflacyjnym.
W 2015 r. GUS dokonał zmiany niektórych wag.  Wzrósł m.in. udział wydatków w zakresie restauracji i hoteli, odzieży i obuwia, a także wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Obniżył się natomiast udział wydatków na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, żywność i napoje bezalkoholowe, transport, łączność oraz edukację.
W latach 2006–2013 koszyk inflacyjny wyglądał następująco:

Reklama


Raport GUS: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2016 r.

http://kurier.pap.pl
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button