AKTUALNOŚCI

SKONTROLUJĄ SEGREGACJĘ ŚMIECI

containers-377030_1280Osoby, które zadeklarowały w swojej gminie selektywną zbiórkę śmieci, płacą dużo mniej za wywóz odpadów.

Celem systemu jest zachęcenie mieszkańców do selekcji śmieci. Często jednak okazuje się, że to fikcja.

Ludzie wyrzucają śmieci po staremu, czyli nie oddzielają od siebie poszczególnych frakcji i nie zwracają uwagi na przeznaczenie kubłów.
Okazuje się, że ze zobowiązania złożonego w deklaracji wywiązuje się niewielu.

W Gminie Rybczewice w walce z takim stanem rzeczy zawalczą kontrolą i sankcjami.

Wójt Gminy poinformowała swoich mieszkańców, że od kwietnia rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane są pojemniki na odpady zmieszane.

Chodzi o sprawdzenie, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodności ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma czerwoną nalepkę na pojemnik o treści NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA.

Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty (6 zł), właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli 13 zł od osoby.

Jak wyjaśnia wójt, chodzi o to, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez Gminę.

W 2016 r. za odbieranie i zagospodarowanie 1 Mg (tona) odpadów zmieszanych gmina płaci 831,60 zł, natomiast za 1 Mg odpadów selektywnie zebranych 442,80 zł.

Należy również pamiętać, bez względu czy na naszym koszu zawiśnie niechlubna naklejka i wzrośnie opłata za wywóz nieczystości, że segregacja odpadów komunalnych ratuje nasze środowisko. Wpływa na przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, ograniczenie ilości trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery.

Reklama

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama