AKTUALNOŚCI

NOWE OBLICZE ZESPOŁU PAŁACOWO PARKOWEGO W KRZESIMOWIE

DSC_0189Władze powiatu świdnickiego podjęły decyzje o kompleksowej modernizacji całości Zespołu Pałacowo Parkowego w Krzesimowie. Głównym celem projektu jest poprawa bazy rekreacyjno-kulturowej powiatu świdnickiego. W związku z tym faktem obecnie zarząd  powiatu stara się o pozyskanie środków finansowych. Chcą ubiegać sDSC_0185ię o środki na termomodernizacje budynku zespołu, który jest obiektem użyteczności publicznej ponieważ jest w nim zlokalizowany Dom Pomocy Społecznej. Z informacji uzyskanych od członka zarządu powiatu Leszka Czechowskiego wynika, że zakres prac będzie obejmował m.in: poprawę warunków bytowych mieszkańców, stworzenie kompleksowej bazy rekreacyjnej i edukacyjnej, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej, popularyzację aktywnych form spędzania czasu, zwiększenie atrakcyjności obszaru, wzrost integracji społeczności lokalnej, poprawę ruchu turystycznego powiatu, zwiększenia liczby organizowanych w miejscowości imprez okolicznościowych i pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości. Renowacji zostanie podany cały park i będzie wyposażony w infrastrukturę towarzyszącą. Funkcjonowanie takie przestrzeni w ramach parków stanowiących zabytkowy obszar, wpłynie dodatkowo na wzrost świadomości historycznej i atrakcyjność terenu – oznajmia starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.  

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama