AKTUALNOŚCI

DUŻE ZAINTERESOWANIE FORUM PRACODAWCÓW W RYBCZEWICACH

rybczewice1W związku z realizacją założeń Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia w roku 2016, dotyczących promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy Rybczewice zostało zorganizowane Forum Pracodawców.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku poinformowali pracodawców z terenu gminy o formach wsparcia oferowanych przez PUP w Świdniku. Wyjaśniono zasady podziału środków finansowych w ramach EFS (PO WER i RPO) na rok 2016, w szczególności dotyczących szkoleń indywidualnych, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, staży, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych.

Podobne spotkanie odbyło się już w Trawnikach, a dziś będzie miało miejsce w MCK w Piaskach. Natomiast jutro w budynku UG spotkają się przedsiębiorcy z Mełgwi.

Reklama
 
UG Rybczewice

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button