AKTUALNOŚCI

Sezon grzewczy rozpoczęty!

kaloryferKażdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, zwanego czadem, śmierć ponosi kilkaset osób, a kilka tysięcy ulega zatruciu. Jeszcze przed sezon grzewczym należałoby zadbać o właściwy stan techniczny wszystkich instalacji i urządzeń związanych z ogrzewaniem i wentylacją budynku- ostrzega straż pożarna.

Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.( Prawo budowlane) do przeprowadzania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego między innymi przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i  wentylacyjnych). Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Drugą kwestią dotyczącą przewodów kominowych jest okresowe usuwanie z nich zanieczyszczeń pojawiających się w trakcie normalnej eksploatacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  1. Od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2. Od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
  3. Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy;
  4. Z przewodów wentylacyjnych – co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności te wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, jednak kwalifikacje są niewymagane przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.
– Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa rodziny rekomendujemy zabezpieczenie domów, czy mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla. Zadaniem ich jest wykrycie  bezwonnego dla ludzi tlenku węgla i zaalarmowaniu ich. Pozwala to na bezpieczną ewakuację i ugaszenie pożaru w zarodku. Przy zakupie należy pamiętać, aby czujka posiadała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN EN 50291 – 1: 2010 dla domowych detektorów tlenku węgla. Niewielki koszt zakupu urządzenia (ok. 150 zł) jest nieporównywalny z ludzkim życiem.- zaleca kpt. Paweł Dańko – starszy specjalista w samodzielnym stanowisku kontrolno-rozpoznawczym w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
KPP Świdnik

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Reklama