AKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKA

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego- fotorelacja.

dsc03067Wczoraj w gościnnych progach „Lachówki”, w ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się konferencja pod hasłem- „ Niepełnosprawność nowe perspektywy”. Głównym celem spotkania było przybliżenie pracy jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu świdnickiego.
Organizatorem wydarzenia był starosta Dariusz Kołodziejczyk oraz dyrektor PCPR, Iwona Maluga. W imprezie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, dyrektor lubelskiego oddziału PEFRON, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji i urzędów z terenu powiatu świdnickiego, a przede wszystkim pracownicy socjalni i wolontariusze.
Dzień Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada, to była dobra okazja, by podziękować wszystkim pracownikom pomocy i integracji społecznej za trud i codzienną pracę, która nie zawsze bywa łatwa. – W tym szczególnym dniu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom  za ich pracę, często niedocenianą i życzyć dużo siły. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i trud, do którego potrzeba niezwykłych ludzi.- powiedział członek zarządu Leszek Czechowski. W imprezie wzięli udział także przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, które wspierają działania jednostek organizacyjnych. Do nich słowa uznania skierował starosta Kołodziejczyk.
dsc03193Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca. Są to często działania dające oparcie w trudnych sytuacjach życiowych.- To jest prawdziwa służba. Pomagamy wszystkim tym, którzy tego potrzebują. To praca niełatwa, ale przynosząca wiele satysfakcji.- powiedziała Iwona Maluga, dyrektor PCPR.  Dlatego ważne jest, by takie jednostki pomocy wspierać. W ostatnim czasie zarząd powiatu świdnickiego zaplanował szereg inwestycji, mających na celu pomoc jednostkom organizacyjnym.- Chcemy rozbudować, a tym samym polepszyć infrastrukturę pomocy społecznej na terenie naszego powiatu. Złożyliśmy trzy projekty do Regionalnego Programu Operacyjnego. Liczymy na pozytywną ocenę i wierzymy, że będziemy mogli dzięki temu rozszerzyć ofertę, jak też poprawić warunki pracy pracowników socjalnych.- zapowiedział starosta Dariusz Kołodziejczyk.
W dalszej części spotkania starosta Dariusz Kołodziejczyk oraz członek zarządu Leszek Czechowski wręczyli listy gratulacyjne pracownikom instytucji pomocy z terenu powiatu. Swoich pracowników docenili także dyrektorzy i kierownicy tychże placówek, a były to: Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „ Nasz dom” w Rybczewicach ( dyrektor- Małgorzata Gigilewicz), OIK w Świdniku (kierownik- Anna Modrzejewska), DPS Wygnanowice (dyrektor- Danuta Wrzołek), WTZ w Świdniku ( kierownik- Wiesława Staszczak), DPS Krzesimów ( dyrektor- Witold Michalczuk), WTZ w Mełgwi (kierownik- Katarzyna Charytanowicz), DPS Świdnik ( dyrektor- Janusz Kukiełka), POW „ Stacja Świdnik II” w Świdniku (kierownik- Barbara Lipa), PCPR Świdnik (dyrektor- Iwona Maluga) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej Piaskach, Mełgwi, Trawnikach, Rybczewicach, a także MOPS w Świdniku.
Specjalna nagroda starosty, „ Res Sacra Miser”- ubogi jest świętością, powędrowała do Iwony Ratajczak, przewodniczącej zarządu koła PSOUU w Świdniku.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close