AKTUALNOŚCI

Milionowe inwestycje na drogach. Tak zapowiada się wiosna w powiecie i gminach powiatu

Dziś w  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk, Burmistrz Piask Michał Cholewa i Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski  podpisali umowy na budowę dróg gminnych i powiatowych.  Powiat świdnicki reprezentowali również Waldemar Białowąs oraz Skarbnik Powiatu Jan Chabros. Powiat w ramach programu otrzyma dofinansowanie na budowę dwóch dróg, których łączny koszt to prawie 8,4 miliona. W ramach tegorocznego naboru zostały przez powiat złożone dwa wnioski, o dofinansowanie w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  Jedną z dwóch dróg jest droga powiatowa nr 2106 L Minkowice – Wierzchowiska. Przebudowie zostanie poddany prawie czterokilometrowy odcinek, a zakładany koszt inwestycji to prawie 4,4 miliona zł. Kolejna drogowa inwestycja będzie w Gminie Trawniki na drodze powiatowej nr 2118 L Biskupice – Fajsławice i Biskupice – Trawniki na długości 3,4 km. Koszt wykonania tej inwestycji to prawie 4 miliny zł. informuje Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. Obecnie jesteśmy już po procedurze przetargowej, a planowany termin prac nad inwestycjami to maj – wrzesień tego roku – dodaje starosta. Zakres prac będzie obejmował wzmocnienie istniejącej nawierzchni, w tym podniesienie jej nośności i wykonanie poszerzenia nawierzchni do szerokości 5,5 m. Zostaną wykonane przejścia dla pieszych oraz będą przebudowane skrzyżowania z drogami bocznymi, gminnymi  i powiatowymi. Zrealizowane zostaną korekty geometrii skrzyżowań i wykonane zostaną zjazdy indywidualne w granicach pasa drogowego, powstaną nowe przepusty, a istniejące zostaną udrożnione. Powstanie oznakowanie poziome i pionowe, a zbędne krzewy zostaną usunięte. Droga zostanie poddana kompletnej renowacji. Podjęcie prac jest zasadne, ponieważ obydwie drogi są jednymi z najczęściej uczęszczanych dróg powiatowych, które łączą się z drogami krajowymi nr 17 i 12, stanowiącą główne połączenie z okolicznymi miejscowościami. Gmina Piaski była reprezentowana przez burmistrza Michała Cholewę, który podpisała umowę, a gmina otrzymała dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych nr 105823L, nr 105822L, nr 105838L w Piaskach. Koszt tej inwestycji to prawie 1 mln. Natomiast w Gminie Mełgiew reprezentował Wójt Ryszard Podlodowski. W ramach podpisanej przez niego  dziś umowy w Mełgwi zostaną wybudowane drogi gminne w ciągu ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jana Andrzeja Morsztyna w miejscowości Krępiec. Koszt inwestycji w gminie to ponad  1,8 miliona. Dokonana w ramach Programu przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej oznaczać będzie sieć dróg publicznych gminnych i powiatowych o właściwych dla danej kategorii parametrach technicznych, a co za tym idzie dróg bezpiecznych dla ich użytkowników – informuje Wójt Gminy Mełgiew. Zdaniem wójta budowa ulic w Mełgwi zapewniać będzie lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z drogami wojewódzkimi i krajowymi. W ramach, tylko tego jednego naboru na drogi na terenie powiatu wydanych będzie aż 11.2 miliona zł.
 

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Reklama