AKTUALNOŚCI

Milionowe inwestycje na drogach. Tak zapowiada się wiosna w powiecie i gminach powiatu

Dziś w  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk, Burmistrz Piask Michał Cholewa i Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski  podpisali umowy na budowę dróg gminnych i powiatowych.  Powiat świdnicki reprezentowali również Waldemar Białowąs oraz Skarbnik Powiatu Jan Chabros. Powiat w ramach programu otrzyma dofinansowanie na budowę dwóch dróg, których łączny koszt to prawie 8,4 miliona. W ramach tegorocznego naboru zostały przez powiat złożone dwa wnioski, o dofinansowanie w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  Jedną z dwóch dróg jest droga powiatowa nr 2106 L Minkowice – Wierzchowiska. Przebudowie zostanie poddany prawie czterokilometrowy odcinek, a zakładany koszt inwestycji to prawie 4,4 miliona zł. Kolejna drogowa inwestycja będzie w Gminie Trawniki na drodze powiatowej nr 2118 L Biskupice – Fajsławice i Biskupice – Trawniki na długości 3,4 km. Koszt wykonania tej inwestycji to prawie 4 miliny zł. informuje Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. Obecnie jesteśmy już po procedurze przetargowej, a planowany termin prac nad inwestycjami to maj – wrzesień tego roku – dodaje starosta. Zakres prac będzie obejmował wzmocnienie istniejącej nawierzchni, w tym podniesienie jej nośności i wykonanie poszerzenia nawierzchni do szerokości 5,5 m. Zostaną wykonane przejścia dla pieszych oraz będą przebudowane skrzyżowania z drogami bocznymi, gminnymi  i powiatowymi. Zrealizowane zostaną korekty geometrii skrzyżowań i wykonane zostaną zjazdy indywidualne w granicach pasa drogowego, powstaną nowe przepusty, a istniejące zostaną udrożnione. Powstanie oznakowanie poziome i pionowe, a zbędne krzewy zostaną usunięte. Droga zostanie poddana kompletnej renowacji. Podjęcie prac jest zasadne, ponieważ obydwie drogi są jednymi z najczęściej uczęszczanych dróg powiatowych, które łączą się z drogami krajowymi nr 17 i 12, stanowiącą główne połączenie z okolicznymi miejscowościami. Gmina Piaski była reprezentowana przez burmistrza Michała Cholewę, który podpisała umowę, a gmina otrzymała dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych nr 105823L, nr 105822L, nr 105838L w Piaskach. Koszt tej inwestycji to prawie 1 mln. Natomiast w Gminie Mełgiew reprezentował Wójt Ryszard Podlodowski. W ramach podpisanej przez niego  dziś umowy w Mełgwi zostaną wybudowane drogi gminne w ciągu ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jana Andrzeja Morsztyna w miejscowości Krępiec. Koszt inwestycji w gminie to ponad  1,8 miliona. Dokonana w ramach Programu przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej oznaczać będzie sieć dróg publicznych gminnych i powiatowych o właściwych dla danej kategorii parametrach technicznych, a co za tym idzie dróg bezpiecznych dla ich użytkowników – informuje Wójt Gminy Mełgiew. Zdaniem wójta budowa ulic w Mełgwi zapewniać będzie lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z drogami wojewódzkimi i krajowymi. W ramach, tylko tego jednego naboru na drogi na terenie powiatu wydanych będzie aż 11.2 miliona zł.
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button