AKTUALNOŚCI

Gmina Rybczewice stawia na zieloną energię

Kolektory słoneczne, pompy woda/powietrze, piece na biomasę, instalacje fotowoltaiczne, pompy GWC to instalacje, które powstaną w Rybczewicach.  Od lat zauważalny jest na arenie międzynarodowej trend odchodzenia od paliw kopalnych i rozwijania coraz nowszych technologii pozyskiwania energii, m.in. z energii słońca. Działania legislacyjne podjęte w ostatnim czasie sugerują, iż rząd polski traktuje OZE, jako zło konieczne, które musi być rozwijane jedynie w zakresie, jaki wymuszają na Polsce zobowiązania Unijne. Osiągnięcie 15% udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku wydaje się być dla naszego rządu przykrą koniecznością. Polityka krajowa zupełnie inaczej realizowana jest w Gminie Piaski, Gminie Rybczewice, Mełgiew i Trawniki gdzie kładzie się duży nacisk na kolektory słoneczne, fotowoltaikę i piece na biomasę. Do tej pory w gminie Piaski wykonano 606 instalacji solarnych, w tym na budynkach prywatnych 598, a pozostałe 8 na budynkach użyteczności publicznej. Obecnie gmina po raz drugi przystępuje do przygotowania i wdrażania projektu. Gmina Rybczewice 29 grudnia 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu o całkowitej wartości przeszło 2 mln 700 tyś. zł pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice”. Projekt będzie realizowany jeszcze w 2017 r. Powstanie blisko 300 instalacji, w tym: kolektory słoneczne, pompy woda/powietrze, piece na biomasę, instalacje fotowoltaiczne, pompy GWC. Gmina przygotowuje się w tej chwili do ogłoszenia postępowania przetargowego – informuje Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz. Kolejnymi gminami, które stawiają na odnawialne źródła energii jest Mełgiew i Trawniki. Wniosek złożony przez Mełgiew  jest w trakcie oceny istnieją duże szanse na otrzymanie dofinansowania.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button