AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Marką „Bronka” jest wszechstronność, profesjonalizm i unikatowość

Ponad 880 godzin zajęć pozalekcyjnych tylko w I semestrze, ponad 370 godzin zajęć dla maturzystów, 160 godzin kół zainteresowań, 80 godzin zajęć wyrównawczych, 60 godzin zajęć sportowych i 215 godzin konsultacji indywidualnych. Tak w wielkim skrócie wygląda podsumowanie w liczbach pracy nauczycieli z uczniami tylko w minionym pierwszym semestrze w I Liceum w Świdniku. Nauka w ramach zajęć pozalekcyjnych to jednak wierzchołek góry lodowej. Dodajmy do tego przykładowe działania naukowe i kulturalne realizowane w ramach projektów edukacyjnych w czasie i po lekcjach: ”Funkcjonowanie polskiego parlamentu”, “Łamanie praw człowieka w Afryce”, „Media społecznościowe oraz nowe technologie w szkole i życiu codziennym, „ Żydowscy Świadkowie Polskiego Stulecia”, „Może i Ty zostaniesz lekarzem”, „Zjawiskowa chemia”, „Sztuka brytyjska na wielkim ekranie”, „Projektowanie aplikacji dla każdego”, „Jak Archimedes przyczynił się do pomiaru ładunku elementarnego?”, „Ogólnoszkolny Dzień Kultury i Mediów”, „Dzień św. Patryka”, „Święto Matematyki”, „Lawendowy Dzień Epilepsji”, „Terenowe zajęcia z mapą” i wiele innych.

Spotkania z parlamentarzystami, prawnikami, niepełnosprawnymi, osobami życia konsekrowanego, naukowcami z patronackich uczelni, artystami. Współpraca z instytucjami lokalnymi, przedstawicielami świata mediów, nauki, sztuki, instytucjami promującymi kulturę, ekologię, wizyty w teatrach J. Osterwy w Lublinie, J. Słowackiego w Krakowie, Narodowym w Warszawie. Wszystko to oczywiście w ścisłym powiązaniu z realizacja podstawy programowej, której opanowanie na dobrym poziomie pozwala zdać egzamin maturalny z wysokim wynikiem. Ponad 99 procent absolwentów „Bronka” dostaje się na dobre przyszłościowe kierunki na uczelniach na terenie całego kraju i za granicą. W obliczu takiej polityki edukacyjnej szkoły nie dziwią więc nikogo zdobywane przez I Liceum certyfikaty i wyróżnienia: „Zasłużony dla Świdnika”, „Amicus civitatis”, „Szkoła innowacji”, „Wiarygodna Szkoła”, „Stacja Kultury 2016”, IX miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości czy po raz trzeci przyznana przez kapitułę Rankingu Perspektyw Brązowa Tarcza.

 
W jakim celu warto znać te fakty? Ponieważ zbliża się bardzo ważny dla gimnazjalistów moment wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Najczęściej podawanym kryterium wyboru nowego miejsca nauki jest chęć zmiany środowiska. Trudno dyskutować z tym nieedukacyjnym argumentem –twierdzi dyrektor I Liceum Stanisław Stefańczyk. Warto zastanowić się po pierwsze nad ilością czasu zmarnowanego na dojazdy, po drugie warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy szkoła, którą się uczeń interesuje zapewnia możliwość zmiany zainteresowań, czy dostosowuje się do jego potrzeb. Innymi słowy, czy szesnastolatek idąc np. do klasy humanistycznej z myślą o zawodzie prawnika ma szanse w szkole ponadgimnazjalnej  zmienić swoje plany i zostać lekarzem, inżynierem, programistą itp. To niezwykle istotny problem, bowiem rzadko który szesnastolatek ma sprecyzowane plany na zawodową przyszłość. Takie poczucie bezpieczeństwa zapewnia uczniowi I Liceum dzięki systemowi indywidualnego wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym i języków obcych.

Większość liceów przedmioty w zakresie rozszerzonym narzuca przyporządkowując je do odpowiednich klas. Wobec powyższego decyzję o wyborze przedmiotu w zakresie rozszerzonym (czytaj: decyzję o wyborze studiów) uczeń musi podjąć będąc jeszcze w gimnazjum. Dodajmy, że oferta tych przedmiotów jest mocno zawężona np. w klasie matematycznej uczeń otrzymuje propozycję nauki w zakresie rozszerzonym matematyki, fizyki i informatyki. Nie może wówczas wybrać np. chemii albo historii. Zdarza się jednak, że uczeń po nauce w klasie pierwszej uświadamia sobie, iż nie chce być inżynierem ale lekarzem albo prawnikiem. Wówczas zmuszony jest albo do zmiany klasy albo do zmiany szkoły. Jak temu zaradzić, aby wybór przedmiotów rozszerzonych był bardziej świadomy, spełniał oczekiwania i potrzeby gimnazjalisty oraz umożliwiał rozwój jego zainteresowań? Od wielu lat I Liceum znalazło rozwiązanie tego problemu umożliwiając uczniom indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych. Szkoła proponuje im naukę trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym, przy czym tylko jeden z nich jest przyporządkowany do klasy, natomiast dwa pozostałe uczeń wybiera pod koniec nauki w klasie pierwszej. Zanim to uczyni uczestniczy w zajęciach z doradztwa zawodowego i za pośrednictwem szkoły uzyskuje informacje na temat kryteriów naboru na wyższe uczelnie. Jest zatem świadomy swojego wyboru. Uczniowie „Bronka” cenią sobie ten system. Podobnie jest z nauką języków obcych. Uczeń sam decyduje, jakich języków chce się uczyć. Zajęcia zarówno z przedmiotów w zakresie rozszerzonym jak i języków obcych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

 
W roku szkolnym 2017/2018 I Liceum otwiera następujące klasy: matematyczną, humanistyczną, językowo-menadżerską, biologiczną, personelu pokładowego (stewardów i stewardes) oraz sportową.

(I LO w Świdniku)

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama