AKTUALNOŚCI

Odpowiedź ministra nie satysfakcjonuje związkowców. Po raz kolejny piszą do świdnickiego posła

Byli pracownicy PZL- Świdnik otrzymali odpowiedź od Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących PDO. Interpelację złożył poseł Soboń, jednak po raz kolejny odpowiedź nie usatysfakcjonowała pracowników. Piotr Sadowski ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników PZL- Świdnik, Jan Siedlecki z ZZM WSK PZL- Świdnik oraz przewodniczący Sierpnia’ 80, Zbigniew Kwiatkowski postanowili znów napisać do świdnickiego posła.
Przypomnijmy, że Program Dobrowolnych Odejść funkcjonował w PZL- Świdnik od 2015 roku. Pracodawca, mógł w ten sposób uniknąć zwolnień grupowych i zachować miejsca pracy. Z programu skorzystało blisko 300 osób, a polegał na tym, że pracownik składał wypowiedzenie, a w zamian otrzymywał odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Takie świadczenia były opodatkowane. W przypadku, gdy pracownik otrzymał odszkodowanie w wysokości dwunastomiesięcznych poborów nie musiał odprowadzać podatku. Takie informacje miał potwierdzić dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów. Niestety w ubiegłym roku minister stwierdził, że podatek od odszkodowań w ramach PDO ma być pobrany. W związku z tym wszyscy, którzy korzystali z programu w latach 2015-2016 mają zapłacić podatek dochodowy w wysokości 18 lub 32% otrzymanej sumy.
W odpowiedzi przesłanej przez ministra czytamy: ”…zastosowanie się do interpretacji przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy…”. Z kolei dalej możemy przeczytać, że: ”…w zakresie związanym  z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę…”. Związkowcy zarzucają, że odpowiedź ministra nie zawiera precyzyjnych sformułować, a wręcz sobie przeczy. W związku z tym po raz kolejny zwracają się do Sobonia o podjęcie działań zmierzających do zwolnienia tych osób z podatku. Przypominają również , że osobom tym grozi postępowanie sądowo- komornicze. – Ponownie prosimy o pilne zajęcie się zgłoszonym problemem i udzieleni pisemnej informacji o możliwości pomocy zainteresowanym osobom- nawołują związkowcy. Pismo związkowców trafiło wczoraj do Biura Poselskiego A. Sobonia.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama