AKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKA

Średniowieczna nekropolia kurhanowa w Podzamczu!

Niezwykłe znalezisko- średniowieczne cmentarzysko kurhanowe, odkryto w miejscowości Podzamcze, w gminie Mełgiew. Nekropolia znajduje się na terenie leśnym, na powierzchni zajmującej ponad 1,5 hektara i liczy 45 obiektów. Stanowisko zostało odkryte w 2015 roku, a w roku ubiegłym zespół archeologa Rafała Niedźwiadka przeprowadził sondażowo- weryfikacyjne badania archeologiczne, potwierdzające jego sepulkralny charakter.
– Dzięki temu badaniu zyskaliśmy pewność, że są to nasypy powstałe ręką ludzką. Na podstawie kilku fragmentów skorup ogólnie możemy datować znalezisko na czasy średniowiecza, czyli mówimy o mogiłach przodków Słowian, którzy ten rytuał pogrzebowy- chowania ciał pod kurhanami, stosowali- wyjaśnia archeolog, Rafał Niedźwiadek. Kurhany są usytuowane w uporządkowany sposób, wysokość nasypów wynosi od pół do półtora metra, a średnice od 5 do 15 metrów. W wyniku badań ustalono, że kurhan posiadał jednorodny, gliniasty nasyp. Ze względu na obecność przepalonych kości ludzkich wraz z resztkami stosu pogrzebowego pod nasypem uznano, że kopiec pełnił funkcję mogiły z pochówkiem. To pierwsze o tak dużej skali znalezisko zlokalizowane na terenie powiatu świdnickiego. – Z informacji archeologów wynika, że jest to bardzo stare, a zarazem cenne znalezisko. Kurhany potwierdzają istnienie szlaków migracyjnych. Być może towarzyszyły one powstaniu pierwszej państwowości- mówi wójt gminy Mełgiew, Ryszard Podlodowski.
Zespół archeologiczny trafił na znalezisko dzięki informacjom o polu kurhanowym, pochodzącym z dawnych czasów, ale również dzięki nowoczesnym, cyfrowym technikom badawczym- Naszym zadaniem było sprawdzenie, a właściwie dowiedzenie tego, czy te formy są naturalne, czy usypane ręką ludzką.  Badania miały też na celu wpisanie znaleziska do rejestru zabytków, a co za tym idzie objęcia terenu ochroną- dodaje Niedźwiadek.
Oznaczeniem terenu, na którym znajdują się obiekty zajmie się Starostwo Powiatowe w Świdniku.- Naszym zadaniem jest oznaczenie tego terenu, jednak najbardziej interesującym wydaje się być promocyjny potencjał tego znaleziska. To miejsce skrywa w sobie średniowieczną historię- zagadkę, która w pewien sposób łączy się z naszą, współczesną historią regionu. Dzięki temu wzrasta atrakcyjność powiatu świdnickiego, jako miejsca z historią i tożsamością- dodaje Jakub Osina, członek zarządu powiatu. Niezaprzeczalne są więc wartości historyczne i naukowe tych obiektów, stanowiących świadectwo minionego czasu. Ich badanie i zachowanie leży w interesie społecznym.– Lasy są najlepszym miejscem do takich poszukiwań. Są wyłączone z użytkowania rolnego, dlatego możemy dostrzec kopce. Udostępnienie nowych partii terenu z danymi cyfrowymi, z mapami otwiera możliwość do poszukiwania kolejnych tego typu stanowisk. Podobne znalezisko odkryliśmy w powiecie krasnostawskim, były to również kurhany- dodaje Rafał Niedźwiadek.
Archeolog przestrzega jednak wszystkich tych, którzy postanowią na własna rękę „zbadać” znalezisko. Jak podkreśla, w mogiłach nie ma nic cennego, co mogłoby zainteresować kolekcjonerów. – W tej części, którą przebadaliśmy było kilka fragmentów kości wielkości ludzkiego paznokcia. Znaleźliśmy też elementy naczyń, które mogły być częścią urny, do której wsypywano szczątki- dodaje Niedźwiadek.
 

Reklama
Zapisz
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama