AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Zabawa i terapia bez barier!

 
Dzisiaj, 8 listopada przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. H. Sienkiewicza w Świdniku odbyło się uroczyste otwarcie nowej inwestycji. Jest to innowacyjny plac zabaw, jedyny w skali kraju, dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych.
– To niezwykle ważna inwestycja w kontekście funkcjonowania ośrodków szkolno- wychowawczych. Jest to innowacyjny plac zabaw, zupełnie inny od tych, które oglądamy w naszym mieście – mówi wicestarosta Waldemar Białowąs, inicjator powstania placu.- Praca nad tym obiektem trwała prawie 1, 5 roku. Po licznych konsultacjach z dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, kadrą pedagogiczną, ale przede wszystkim ze specjalistami w projektowaniu tego typu obiektów podjęliśmy decyzję o budowie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych na terenie ośrodka- dodał wicestarosta.
Coraz częściej można spotkać tzw. „integracyjne place zabaw”, które odpowiadają na potrzeby szerokiej grupy dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne. Jednak plac w Świdniku jest unikatowy w skali kraju. To jedno z nielicznych takich miejsc nie tylko w Polsce, ale i w Europie.- Dla naszej szkoły oznacza to rozwój i dostosowanie do potrzeb naszych niepełnosprawnych wychowanków. Mam coraz bardziej wymagających uczniów, ich potrzeby też się zmieniają. To nie jest tylko rozrywka. To jest swoista terapia, integracja sensoryczna na świeżym powietrzu. Oprócz tego niezwykle ważna piasko- terapia, która świetnie wpływa na zmysły, wycisza, a jest to szczególnie ważne dla uczniów autystycznych- wyjaśnia Elżbieta Krupa, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku. To duży krok w rozwoju placówki. Okazuje się, że ośrodek w przyszłości może liczyć na więcej. – Koszt tej inwestycji to około 200 tys. zł., w 50 % pokrytej z dofinansowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pozostała część to wkład własny Powiatu Świdnickiego. Jest to preludium do kolejnych inwestycji w Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych. Złożyliśmy projekty dotyczące dwóch ośrodków- w Świdniku i Kozicach Górnych i tam spodziewamy się już milionowych dotacji, które przeznaczone będą na wyposażenie, czy modernizację placówek- zapowiada starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Współcześnie projektowane place zabaw, wraz ze wzrostem świadomości społecznej, zdobyczami  wiedzy i nauki, są placami przede wszystkim bezpiecznymi, uwzględniającymi potrzeby różnych grup dzieci. Odpowiednie zaprojektowanie oraz wyposażenie takiego placu zabaw umożliwia wspólną zabawę i edukację wszystkich dzieci wraz z opiekunami. Autorem koncepcji placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku w Świdniku jest dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski Prodziekan Politechniki Lubelskiej, zajmujący się naukowo projektowaniem spersonalizowanym dla osób ze spektrum autyzmu. Wsparciem merytorycznym służył dr hab. n. med. Janusz Kocki z Akademii Medycznej w Lublinie.– Wraz ze wzrostem liczby dzieci ze spektrum autyzmu pojawiła się potrzeba realizacji placów zabaw dla tej grupy dzieci – mówi dr Kwiatkowski.  – Zabawa na tradycyjnym placu zabaw, zatłoczonym i hałaśliwym, dla dziecka z zaburzeniami spektrum autyzmu jest nadmiernie stymulująca i może powodować różne zaburzenia – dodaje.
Plac został zaprojektowany uwzględniając współczesne trendy w projektowaniu tego typu obiektów: jest przestrzenią bezpieczną: miękkie, amortyzujące posadzki, bezpieczne odległości pomiędzy poszczególnymi elementami wyposażenia, kompozycja w zamkniętej przestrzeni, wydzielenie specjalnej strefy, zmniejszającej ilość czynników mogących powodować nadpobudliwość, w której jest możliwość pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem. Na terenie placu zabaw znajdują się: huśtawka z gondolą, karuzela, huśtawka wahadłowa i linarium. Wszystkie elementy są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, można wprawić w ruch i zatrzymać dzięki linom.
Podczas dzisiejszej uroczystości, w której wzięli udział przedstawiciele zarządu powiatu, projektant, wykonawca, Katarzyna Fus z ROPS w Lublinie, dyrektorzy powiatowych placówek edukacyjnych, nauczyciele oraz dzieci, dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, udostępniając tym samym plac dla podopiecznych. Nowy obiekt poświęcił ks. kan. Andrzej Krasowski, proboszcz parafii p. w. NMP Matki Kościoła w Świdniku.

 

Powierzchnia zabudowy obiektu to 424,5m2, w tym powierzchnia utwardzona: 133,6m2, zaś powierzchnia zieleni w: 290,9m2. Z zabawy w tym niezwykłym miejscu skorzystają  nie tylko podopieczni SOSW w Świdniku, ale również inne dzieci pod opieką opiekunów, w godzinach pracy ośrodka.

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button