AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Dziś Barbórka – święto górników!

Dziś Barbórka – święto górników! Z tej okazji w Zespole Szkół w Trawnikach odbyły się uroczyste obchody Dnia Górnika.
Tradycyjnie podczas uroczystości w murach szkoły odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz wręczenie stopni górniczych dla zasłużonych nauczycieli.
Zgodnie z tradycją,  poprzez „rytualny skok przez skórę” do stanu gwareckiego przyjęto też uczniów technikum, którzy  uzyskali pierwszy stopień wtajemniczenia górniczego.
 
Stopnie Górnicze otrzymali:
– Inżynier Górniczy III stopnia – Monika Kawerska i Łukasz Okoń
–  Honorowy Kordzik górniczy- Rafał Puch
–  Honorowa szpada Górnicza- Dariusz Orłowski.
Zgodnie z tradycją odbył się także- „skok przez skórę, czyli przyjęcie do stanu gwareckiego”. To  stara ceremonia górnicza przyjmowania nowicjuszy do stanu górniczego przez Stare Strzechy. Polega na opasaniu skórą i skoku przez nią zgodnie z górniczą tradycją.  Młodzi adepci górnictwa, zwani lisami, przyprowadzeni zostają  przed oblicze górniczej starszyzny przez mistrza, czyli Lisa Majora. „Skóra”, zwana również łatą, była i wciąż jest najważniejszym atrybutem górniczego wyposażenia. Skórę podkładał sobie górnik pod kolana, gdy musiał pracować w pozycji klęczącej, okrywał się nią, gdy ze stropu lała się woda, siedział na niej przy posiłku, również na niej dokonywana była wypłata.  Dlatego do dziś skóra jest ważnym symbolem, a skok przez nią oznacza przejście z czeladnika na wyższy stopień zawodowy.
– Górnikom z okazji ich święta życzę, żeby ich praca była bezpieczna, i żeby zawsze wracali cali i zdrowi do domu, Szczęść Boże!- powiedział obecny na uroczystości starosta Dariusz Kołodziejczyk. My również  z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim górnikom, pracownikom kopalni i ich rodzinom najlepsze życzenia!
 

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button