AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Tylko w grudniu zrekrutowano już 41 dzieci na bezpłatne zajęcia w SOSW

Waldemar Białowąs i Elżbieta Krupa przy nowym placu zabaw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Świdnickiego realizujący program „Za życiem”
Czym zajmuje się Ośrodek?
• udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy,
• organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnoprawności do podjęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
– Jako zarząd inicjujemy oraz wspieramy wszelkie rozwiązania, które pomogą funkcjonować dzieciom i ich rodzinom. Cieszę się, bo możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach w dużej mierze może się do tego przyczynić. To niezwykle ważne, by szukać nowoczesnych rozwiązań i przełamywać bariery, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.  – komentuje Waldemar Białowąs wicestarosta świdnicki.
Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.
Dyrektor ośrodka, Elżbieta Krupa przekonuje, że bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb.
Chodzi także o zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka, i warunków, w jakich się ono rozwija; ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami; wczesna– kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka.
Maksymalny tygodniowy wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ośrodek może zorganizować dla dzieci objętych programem „Za życiem” wynosi 5 godzin tygodniowo.
W grudniu 2017 roku do projektu zrekrutowano już 41 dzieci, przeprowadzono 110 godzin zajęć specjalistycznych, tj.:
• zajęcia logopedyczne- 17 godz.
• zajęcia z pedagogiem- 37 godz.
• zajęcia z psychologiem- 27 godz.
• zajęcia z zakresu integracji sensorycznej- 24 godz.
• rehabilitacja- 3 godz.
Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021.
Zajęcia są bezpłatne.
Informacje dostępne są pod numerem telefonu: 81 468 89 45 lub na stronie Ośrodka: www.sosw.swidnik.eu

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button