AKTUALNOŚCI

Ruszył sezon grzewczy. Wiesz jak chronić siebie i rodzinę przed czadem?

W okresie jesienno-zimowym, w naszych mieszkaniach wzrasta ryzyko pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym “cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny i niewyczuwalny.

Rusza kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Jest skierowana m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów.

Chodzi o zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celem kampanii jest uświadomienie korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla. Ważne jest również przypomnienie obowiązku okresowych przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Ale to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. Co roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy pożarów i tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w jej zamontowaniu. Pamiętajmy jednak, że czujka nie zastępuje przeglądu. Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Przepisy prawa

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

reklama reklama

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

– Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.

– Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

– Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.

– Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

– W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

źródło: KPP SP Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button