AKTUALNOŚCI

Czy wiecie, że podczas legitymowania musicie podać swoje dane?

Zgodnie z ustawą o Policji, funkcjonariusz ma prawo wylegitymować każdego w trakcie wykonywania czynności służbowych. Nie należy odmawiać podania danych. Odmowa podania danych dotyczących tożsamości jest wykroczeniem i można zostać za to ukaranym grzywną. Może to dać również podstawę do zatrzymania przez policjantów i doprowadzenia do najbliższej jednostki policji, w celu ustalenia danych osobowych. W takiej sytuacji zatrzymanie osoby następuje na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pamiętajcie, że chociaż niema obowiązku by mieć przy sobie dokument tożsamości, to już prawnym obowiązkiem jest przekazanie policji prawdziwych danych, takich jak: imię, nazwisko czy adres zamieszkania.

Więcej informacji o projekcie informacyjno-edukacyjnym „Czy wiesz, że?” można znaleźć pod tym linkiem: http://policja.pl/pol/aktualnosci/178486,Czy-wiesz-ze-nowy-projekt-informacyjno-edukacyjny-Policji.html 

Policja zachęca również do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

źródło: KPP w Świdniku

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button