AKTUALNOŚCI

3x TAK dla projektów gminy Trawniki

Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, II i III- to projekty na które gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej, a dokładnie w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do udziału w konkursie w sumie zostało zgłoszonych 210 różnych projektów z całego województwa lubelskiego, jednak tylko 86 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.

„Jak Państwo pamiętacie, w kwietniu/maju 2019 ogłosiliśmy bardzo szeroko nabór na kotły, solary i fotowoltaikę. Zgłosiło się i wypełniło ankiety 678 zainteresowanych Mieszkańców. Następnie przygotowaliśmy i złożyliśmy 3 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Po okresie ocenienia ofert i uzupełnieniach udało się, właśnie otrzymaliśmy zawiadomienie w tej sprawie.”– komentuje otrzymanie dofinansowania wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj.

Całkowita wartość inwestycji to 11 milionów złotych, dofinansowanie, jakie Gmina Trawniki otrzyma z UE na ten cel, to zaś blisko 6 milionów złotych. Projekt zakłada wykonanie 678 instalacji OZE, w tym 136 kotłów na biomasę, 198 instalacji solarnych oraz 336 instalacji fotowoltaicznych. Realizacja tego projektu znacząco odciąży lokalne środowisko od emisji zanieczyszczeń, a w dłuższej perspektywie zaoszczędzi finanse w wielu gospodarstwach domowych. Realizacja projektu przewidziana jest na III kwartał 2020 i 2021 roku.

By jednak otrzymać dofinansowanie i wykazać się konkurencją wśród pozostałych samorządów, gmina Trawniki musiała zmodyfikować swój pierwotny projekt i złożyć wnioski z mniejszym dofinansowaniem. Ostatecznie więc dofinansowanie wyniesie, zamiast 85% do kwot netto instalacji, około 60%. W związku z tym w najbliższych tygodniach Urząd Gminy będzie sprawdzać czy mieszkańcy, którzy już w ubiegłym roku zgłosili chęć trzymania dofinansowania, podtrzymują ją nadal mimo zwiększenia wkładu własnego. Zapytania będą kierowane do mieszkańców poprzez poprzez stronę Urzędu Gminy, mailowo, listownie lub telefonicznie. Wójt gminy dodaje, że: „W tych informacjach podamy dokładne dane jakiego rzędu (od – do) będą płatności Mieszkańców za poszczególne instalacje, terminy tych płatności i harmonogram następnych działań.”

Wójt D. Baj, przypoina również, że w 2019 zostały utworzone listy rezerwowe chętnych do udziału w projekcie. Jeżeli więc część zapisanych mieszkańców zrezygnuje, ogłoszony zostanie na nie dodatkowy nabór. Na razie jednak nie ma pewności czy listy rezerwowe będą w ogóle aktywne. Wszystko zależy od liczby potwierdzeń już zgłoszonych chętnych.

Mimo zmniejszenia wcześniej zakładanego dofinansowania do instalacji i kotłów, wójt nie ukrywa radości z tego, że projekty będą już niebawem realizowane:

„Bardzo się cieszę, bo to ostatni taki nabór na najbliższe lata. Nasza Gmina potrzebuje czystej energii dla ekologii i oszczędności domowych. To będzie bardzo trudny i duży projekt, uzależniony także jak zawsze od jakości pracy firm, które zgłoszą się do przetargów, ale dla ekologii, oszczędności Mieszkańców i nowoczesności Naszej Gminy warto.”

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button