AKTUALNOŚCI

To pierwszy Klub Radnych w powiecie

Pod koniec czerwca odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. Po raz pierwszy 4 radnych będzie w niej uczestniczyć już jako klub, który zgłosili podczas majowego posiedzenia. To daje im szereg możliwości m.in. w inicjowaniu procesu uchwałodawczego.

Klub Radnych PSL- Koalicja Polska, tak nazywa się pierwszy zrzeszający czworo członków Rady Powiatu klub. Jego przewodniczącym został były starosta powiatu świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, członkami zaś: Anna Pytka, Grzegorz Osajkowski oraz Marcin Najda. Jak zaznaczają radni ich priorytetowym celem jest wzmocnienie kontaktu z mieszkańcami wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu oraz podejmowanie zgłaszanych przez nich spraw. A dzięki przepisom, wprowadzonym w 2018 roku, działalność klubu radnych daję silniejszą pozycję w prowadzeniu działań na rzecz powiatu. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła bowiem przepis mówiący, że na wniosek klubu radnych przewodniczący rady powiatu jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych.

„Obecna kadencja władz powiatu z Prawa i Sprawiedliwości niestety nie zachwyca. Działalność inwestycyjna opiera się na dokumentach i projektach, które przygotował jeszcze poprzedni zarząd powiatu z moim przewodnictwem. Widzimy też, że spada dynamika inwestycji, brak jest spójnej wizji rozwoju. Mam wrażenie, że nie ma pomysłu na rozwój powiatu.”– tak o powodach założenia klubu mówi jego przewodniczący Dariusz Kołodziejczyk.

Podkreśla również, że ta opcja pozwoli im teraz, jako radnym, jeszcze skuteczniej działać na rzecz mieszkańców powiatu:

„Ponieważ klub radnych ma większe możliwości stąd też pomysł jego powstania. Będziemy zgłaszać projekty uchwał, wyrażać opinię i oświadczenia w kluczowych sprawach dla powiatu. Chcemy także umożliwić mieszkańcom by za pośrednictwem radnych, będących członkami klubu, ich głos był słyszalny. Obecnie klub radnych pracuje w składzie czteroosobowym ale zapraszamy do współpracy wszystkich radnych którym na sercu lezy dobro powiatu.”– przewodniczący KR PSL-Koalicja Polska dodaje również, że jako radni chcą współpracować z władzami powiatu, tym samym oferują im również swoją pomoc.

Przypomnijmy, że by klub radnych mógł powstać, muszą go stworzyć minimum trzy osoby. Zasady działania klubu radnych określa ponadto statut danej jednostki samorządowej.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button