AKTUALNOŚCI

Wszystko o głosowaniu korespondencyjnym

Jedną z opcji na oddanie swojego głosu podczas zbliżających się wyborów prezydenckich jest głosowanie korespondencyjne. Ci, którzy ją wybrali najpóźniej dziś otrzymają pakiety wyborcze do głosowania. Do piątku będą mieli czas na wrzucenie koperty zwrotnej do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej lub dostarczenie jej do urzędu gminy. Kopertę zwrotną można też dostarczyć do lokalu wyborczego w dniu głosowania.

Na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego mają jeszcze szanse wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Jak wynika z kalendarza wyborczego pozostali wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego w kraju, na co był czas do 16 czerwca, mają otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do dni dzisiejszego.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, wystawione zostanie zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Można odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia. Pakiet wyborczy może być również doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Poczta zapewniła w komunikacie przekazanym PAP, że jest w stałym kontakcie z urzędami gmin, które posiadają informacje nie tylko o liczbie wyborców głosujących korespondencyjnie, ale też o liczbie osób przebywających na kwarantannie. W przypadku doręczania pakietów do tej drugiej grupy obowiązują specjalne procedury minimalizujące ryzyko zakażenia.

„W doręczanie pakietów wyborczych zostanie zaangażowana niezbędna liczba pracowników Poczty Polskiej, tak aby proces przebiegł sprawnie, a wszystkie dokumenty trafiły do odbiorców w terminie. Mamy wypracowane odpowiednie rozwiązania logistyczne oraz instrukcje dla pracowników. Nie znamy dokładnej liczby pakietów, które będziemy doręczać, ale każdego dnia listonosze doręczają ok. 6 mln przesyłek. Mamy więc doświadczenie i odpowiednią infrastrukturę, a także odpowiednią liczbę pracowników, by bezpiecznie i na czas doręczyć do wyborców ich pakiety” – informuje Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży.

Wyborca głosujący korespondencyjnie oddaje głos na karcie do głosowania, umieszcza ją w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i zakleja tę kopertę. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wkłada do koperty zwrotnej, na której umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej wyborca wkłada także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, gdzie umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis.

Kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej w piątek 26 czerwca wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy.

Na terenie Polski znajduje się ponad 16 tysięcy skrzynek nadawczych. „Są one opróżniane co najmniej raz na dobę. W przypadku potrzeby, jeśli okaże się, że w głosowaniu korespondencyjnym bierze udział bardzo dużo wyborców, Poczta Polska jest przygotowana do częstszego opróżniania skrzynek” – podkreślono w komunikacie. Spółka przypomniała jednocześnie, że za niszczenie pocztowych skrzynek nadawczych grozi odpowiedzialność karna.

Wyborca może także w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Do wtorku 23 czerwca wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą jeszcze zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Tacy wyborcy otrzymają pakiety wyborcze najpóźniej w piątek 26 czerwca.

Jeśli obowiązek kwarantanny zostanie nałożony na wyborców na kilka dni przed wyborami, będą mogli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do piątku 26 czerwca. Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski poinformował PAP, że w takim przypadku pracownicy Poczty Polskiej – przy zachowaniu środków ochrony osobistej – dostarczą pakiet wyborczy, a wyborca będzie miał możliwość zagłosowania od razu. Jak mówił rzecznik PKW, pocztowcy poczekają na oddanie głosu kilka minut, a pakiet zwrotny zostanie wrzucony do tzw. mobilnej skrzynki nadawczej.

Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej w dwóch gminach: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie) w wyborach prezydenckich odbędzie się wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Mieszkańcy tych gmin mają czas do środy 24 czerwca na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button