AKTUALNOŚCI
HOT NEWS

UWAGA! „SKAŻONA” WODA W ŚWIDNIKU!

Jak poinformował przed chwilą portal gminy miejskiej Świdnik (link). Woda w Świdniku nie nadaje się do spożycia. Treść zamieszczonego komunikatu wystosowanego przez P.K. Pegimek Sp z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdniku brzmi:

” W związku ze stwierdzeniem pogorszenia się jakości wody w zakresie parametrów fizykochemicznych w wodociągu na terenie obszaru działalności wodociągu Gminy Miejskiej Świdnik, informuje, że do odwołania wprowadza się zakaz wykorzystywania wody do celów spożywczych. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów gospodarczych, spłukiwania toalet itp. Na terenie miasta udostępnione zostaną punkty poboru wody pitnej. Miejsca ich lokalizacji zostaną podane w odrębnym komunikacie”. Do sprawy odniosła się również Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Świdniku. Komunikat jest dostępny pod tym linkiem.

Wiceburmistrz Świdnika Marcin Dmowski zamieścił informację o przyczynach tej sytuacji: „Awaria w związku z budową nowej magistrali, stare rury zostały zruszone i osad może dostać się do kranów. Zbiorniki są w tej chwili płukane. Po oczyszczeniu zbiorników woda będzie przebadana. Jedynie nie można pić wody. Do pozostałych celów wodę można używać.” W związku z tą sytuacją w Świdniku dostępna będzie woda z beczkowozów. Pierwsze znane już miejsca lokalizacji beczek z wodą pitną to:

Reklama
  • ul. Niepodległości przy Placu Konstytucji 3-go Maja
  • ul. Hallera przy Straży Miejskiej
  • al. Lotników Polskich przy kinie Lot
  • ul. Partyzantów 64 przy kościele pw. św. Józefa
  • ul. Klonowej 16 A przy kościele pw. św. Kingi
  • ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32 przy kościele pw. NMP Matki Kościoła
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button