AKTUALNOŚCIŻYCIE I STYL

Gminy będą dowozić na szczepienie

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, informujemy o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby do

  • Urzędu Miejskiego w Piaskach telefonicznie pod nr tel. (81) 58 21 801 w godz. od 7.15 do 15.15.
  • Urzędu Gminy w Trawnikach na numer telefonu: 81 58 57 036 w godzinach: poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.
  • Urzędu Gminy w Mełgwi na numer (81) 460-57-77. Telefon aktywny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
  • Urzędu Gminy Rybczewice na numer telefonu 81 58 44 461. Telefon będzie czynny w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 9.00 – 17.00wtorek – piątek 8.00 – 16.00
  • Urząd Gminy Świdnik: pod numerem tel. 530 276 940. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 17.00.


Osoby zainteresowane dowozem, muszą poinformować o wyznaczonym terminie szczepienia. Zgodnie z przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:

Reklama
  • Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 
  • Mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
  • Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button