ŻYCIE I STYL

Dlaczego niektórzy Polacy nie chcą się szczepić przeciw COVID-19?

Centrum Badania Opinii Społecznej podaje wyniki badania dotyczącego szczepień przeciw Covid-19. Wynika z niego, że ponad dwie trzecie dorosłych Polaków ma przychylne nastawienie do szczepień, w tym ponad jedna trzecia już zaszczepiła się przynajmniej jedną dawką szczepionki i również jedna trzecia chciałaby się jeszcze zaszczepić. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja.

Obecnie co czwarty badany nie ma takiego zamiaru, a główną przyczyną niechęci do szczepień przeciw COVID-19 są obawy związane ze skutkami ubocznymi, jakie może wywoływać szczepionka (61%), a w drugiej kolejności – wątpliwości dotyczące jej skuteczności (31%).

Zaznaczyć jednak należy, że obie główne przyczyny artykułowane są obecnie rzadziej niż w marcu, gdy ostatni raz pytano o tę kwestię. Częściej natomiast niż dwa miesiące temu respondenci swoje nastawienie uzasadniają ogólną niechęcią do szczepień (18%).

Stosunkowo niewielu ankietowanych rezygnuje ze szczepienia dlatego, że uważa, iż COVID-19 nie jest groźną chorobą (13%), bądź dlatego, że już na nią chorowali (13%)

Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button