AKTUALNOŚCI

Świdnik: Od gotowanych jajek przez ptasią grypę i Konstytucję do „ideologii LGBT” czyli dyskusja na sesji Rady Miasta

Po ponad dwóch latach od uchwalenia, czyli od marca 2019 roku, zostało zmienione stanowisko Rady Miasta: „Miasto Świdnik wolne od ideologii LGBT”. Wcześniej, cztery razy, próbę uchylenia tego stanowiska podejmowali radni opozycyjni. Podczas sesji, która miała miejsce pod koniec września, spróbowali po raz piąty. Tym razem także się nie udało. Mimo wszystko, głosami klubu radnych burmistrza Waldemara Jaksona, stanowisko zostało zmienione. Opozycja jednogłośnie odmówiła udziału w głosowaniu.

„Mam wniosek formalny, który składaliśmy już cztery razy, o uchylenie stanowiska całkowicie (…). To stanowisko dzisiaj zmieniane, nie ma racji bytu. Zlikwidujmy to, co było.”– zaapelował na początku sesji do radnych miejskich przewodniczący klubu Świdnik Wspólna Sprawa- Mariusz Wilk, jeszcze zanim rada głosowała zmianę stanowiska.

Mimo, że część radnych próbowała protestować przeciwko tej możliwości, wniosek formalny został uwzględniony. 11 głosami radnych z klubu burmistrza Waldemara Jaksona ( radny Włodzimierz Radek był nieobecny na posiedzeniu) wniosek o całkowite uchylenie został jednak odrzucony. Radni przeszli więc do procedowania nad zmianą stanowiska z 2019 roku. Ostatecznie udziału w głosowaniu odmówiła cała opozycja czyli radni z klubu Świdnik Wspólna Sprawa oraz z klubu Koalicji Obywatelskiej. Po bardzo burzliwej i pełnej emocji dyskusji, stanowisko zostało zmienione. Poniżej publikujemy zarówno treść stanowiska z marca 2019 roku jak i zmienionego stanowiska z 30 września 2021 roku:

reklama reklama

Emocje i burzliwa dyskusja pomiędzy radnymi a burmistrzem

Temat zmiany stanowiska wzbudził skrajne emocje wśród radnych. Podczas posiedzenia padało wiele rożnych argumentów, zarówno ze strony opozycji jak i frakcji rządzącej w gminie. W związku z tym postanowiliśmy opublikować w całości wszystkie wypowiedzi na temat stanowiska, jakie padły podczas sesji:

„Wiemy jak dużo szkód narobiły stanowiska i uchwały w całej Polsce. Podzieliły mieszkańców, podzieliły naród i wstrzymały dotację środków unijnych. Przy podejmowaniu tego stanowiska przez naszą radę, Klub Koalicji Obywatelskiej nie brał udziału w głosowaniu, bo nie są to sprawy, którymi powinni się zajmować radni tego szczebla. Dzisiaj również podejmujemy decyzję, że nie będziemy brali udziału w głosowaniu nad tym stanowiskiem w związku z tym, że te wszystkie prawa, które stanowisko nam przytacza, zawarte są w Konstytucji- jak powiedziała Pani radczyni prawna, jest to akt najwyższej władzy w naszym państwie. Wszyscy jesteśmy Polakami, patriotami, wszyscy kochamy nasze miasto i nasz samorząd i nie staramy się dzielić żadnymi stanowiskami naszych ludzi. Powinniśmy skupić nasze wysiłki tylko na poszukiwaniu rozwiązań jak najlepszego komfortowego życia mieszkańców w naszym mieście i w naszym kraju. Także radni Koalicji Obywatelskiej w Świdniku nie biorą udziału w głosowaniu nad tym stanowiskiem.” ~ Waldemar Białowąs (klub Koalicja Obywatelska)

” Jako klub Świdnik Wspólna Sprawa w całości popieramy słowa Pana Waldemara Białowąsa, także jako klub nie będziemy brali udziału w głosowaniu nad zmianą tego stanowiska, gdyż stoicie cały czas w tym samym miejscu, nie posuwacie się do przodu. Myślałem, że chociaż kropelka oleju w każdej głowie się pojawiła, a jednak nie.”~` Mariusz Wilk ( klub Świdnik Wspólna Sprawa)

” Uważam, że to stanowisko nie wniesie żadnego znaczenia jeśli chodzi o środki zewnętrzne. Były już różne, nawet sejmikowe odwołania tego stanowiska, bo Komisja Europejska wyraźnie mówi i inne gremia europejskie, że kwestia jest odwołania stanowisk i uchwał, a nie zmiana.”~ Waldemar Białowąs (klub Koalicja Obywatelska)

” Ja chciałem kilka takich refleksji ale oczywiście postaram się bardzo krótko, bo nie mamy zbyt dużo czasu. Otóż, po pierwsze, nasze pierwsze stanowisko jest zgodne z prawem ale oczywiście ono nie zostało zrozumiane. A na dowód, że jest zgodne z prawem to powiem że, oczywiście prawdą jest, że te uchwały sprzeciwiające się ideologii LGBT były aż 14 razy zaskarżane do wojewódzkich sądów administracyjnych pod zarzutem rzekomej dyskryminacji ale przypominam, że spośród 14 spraw rozstrzygniętych orzeczeniami aż 10 skarg zostało odrzuconych a tylko 4 uwzględnione. I te cztery wyroki to zapadły wbrew jakby takiej generalnej linii orzecznictwa. One zostały już zaskarżone jako nieprawomocne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, oczywiście wszystko jeszcze trwa, bo i te pozostałe które zastały przyjęte przez sądy, te 10 które stwierdzały, że uchwały są zgodne z prawem. To po pierwsze, po drugie chciałbym się jeszcze ustosunkować bo ktoś mi wysłał e-maila, oczywiście anonimowego, dotyczącego takiej kwestii która tam jest dyskutowana, że tam czym się różni ideologia od praw ludzi. No proszę Państwa, no to ja nie chcę się zagłębiać, bo można z 10 definicji ideologii LGBT na przykład profesor Jacek Bartyzel definiując ideologię LGBT definiuje jako: prawne, moralne i społeczne zrównanie wszystkich form aktywności w sferze płciowej bazujące na uznaniu równoprawności i równorzędności tak zwanych orientacji seksualnej. Jej swoista oryginalność polega na tym, że jest to pierwsza w historii ideologia, która w centrum swojego zainteresowania postawiła akceptację dla każdego, czy prawie każdego, sposobu uzyskiwania satysfakcji płciowej oraz nadania tym praktykom statutu prawno- publicznego. W wielu też uchwałach podjętych jest wyraźnie na przykład uchwała Tuchowa mówi: ideologię LGBT rozumiemy jako zespół kontrowersyjnych i niepodzielanych przez znaczną część społeczeństwa poglądów na małżeństwo, rodzinę, sposób okazywania ludzkiej seksualizacji i wczesną seksualizację dzieci oraz próby ich forsowania w edukacji, kulturze i życiu społecznym. Zresztą we wszystkich tych uchwałach czy tam stanowiskach jest na początku zastrzeżenie, że samorząd nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin. I to jest taka jakby druga przesłanka i tutaj słusznie Państwo mówili, że mamy cały system prawa oparty na Konstytucji. I teraz Polska chroni wszystkich obywateli., wszystkich, nawet jeżeli ktoś mnie będzie prześladował bez przyczyny to mnie chroni prawo. Wynika to jasno z polskiej Konstytucji. Oczywiście i tam jest artykuł, że każdy ma prawo do życia artykuł 38, wolności osobistej artykuł 41, ochrony prywatności i życia rodzinnego artykuł 47, wolności wyrażania własnych opinii i tutaj się zatrzymam, bo właśnie 54 artykuł Konstytucji, ustęp 1, daje wszystkim prawo do wyrażania własnych opinii i teraz wy macie, tak zwane, rozdwojenie jaźni troszeczkę, bo z jednej strony mówicie tu o prawach, a z drugiej strony te prawa zabieracie nam, tym którzy to stanowisko. I tutaj nie ma w polskim prawodawstwie żadnych powodów dla których przyznawać by należało preferencje ochrony ze względu na wskazane konkretne cechy. Prawda? Wszyscy są chronieni, wszyscy bez względu na to czy seks uprawiają tak czy inaczej, czy są niepełnosprawni czy grubi. Jeżeli jest powód dyskryminacji to cały system prawny, łącznie z ustawą generalną, wchodzi w obronę. Druga sprawa, no tutaj ktoś mówił o tej kropelce oleju prawda. To Pan radny Wilk. No ja myślałem, że jednak opozycja wzniesie się na pewien poziom i włączy tak zwane myślenie zdroworozsądkowe. Oczywiście my niedługo będziemy mogli, może dojdzie do tego, że jajek nie będziemy mogli jeść prawda i w uchwale nie będzie można wyrażać opinii. Ja tu do europoseł Spurek prawda, która zakazuje swoim pracownikom jedzenia jajek w imię ideologii. I teraz tak proszę Państwa, ja myślałem, że jednak druga strona no oprze się o takiej fundamentalnej zasadzie, która jest w filozofii i to jest zasada myślenia zdroworozsądkowego. Nie ma tutaj tej zasady. Ja już mówiłem, że nikt tego stanowiska nie czyta, nikt go nie rozumie, tylko klepie te komunały i frazesy o miłości, wolności, tolerancji. Natomiast zdrowy rozsądek, proszę Państwa, ma swoją długą historię, ja już tutaj nie będę zagłębiał się, bo nie ma czasu ale Arystoteles, Boecjusz, Awicenna, św. Tomasz z Akwinu, Kartezjusz wreszcie, to jest fundament i wszyscy optują żeby myśleć zdroworozsądkowo czyli jeżeli ktoś mi powie, że niebo nad Świdnikiem jest zielone w żółte kropki to zdrowy rozsądek nakazuje mi spojrzeć w górę i patrzę no nie, jest niebieskie. I tak samo ja pytam opozycję: czy w Świdniku są wolne strefy od LGBT? Czy ludzie są legitymowani na tę okoliczność? Czy są przepytywani przez Straż Miejską? No jeżeli Pan Wilk był kontrolowany przez Straż Miejską i pytano go o orientację seksualną, to ja natychmiast zwalniam komendanta Straży Miejskiej. No proszę Państwa, opanujcie się! Opanujcie się, bo to co wy robicie w tej chwili, bo jak wy powinniście postępować. Jeżeli demokracja, jeżeli wolność jest waszym celem to powinniście wystąpić w obronie tego stanowiska i powiedzieć droga komisjo nie ma u nas czegoś takiego, to jakieś nieporozumienie. Tylko oczywiście wy robicie odwrotnie, bo to co klub Pana czy formacja Pana Wilka robiła w sprawie funduszy norweskich, te manipulacje, te fałszerstwa no to jest hańba. To jest hańba. To co wy chcecie zrobić, to jest po prostu niszczenie demokracji. I brniecie dalej w niszczenie demokracji i podążacie prostą drogą do totalitaryzmu. Przypomnę Wam jeszcze raz: prawo do wyrażania własnej opinii i artykuł 54 ustęp pierwszy.”~ burmistrz Świdnika Waldemar Jakson

„Ha ha ha ha….Panie Burmistrzu, co to w ogóle jest za partyzantka? Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, Pan jest burmistrzem!”~ Mariusz Wilk ( klub Świdnik Wspólna Sprawa)

” Ja w zasadzie na tym skończę, ale chciałem naświetlić pewne rzeczy i jakby nawoływać do zdrowego rozsądku. I jeszcze raz powiem to może na sam koniec, proszę Państwa, 2% społeczności oczywiście trzeba chronić, ale ja nie mam życzenia żeby 24 godziny na dobę mówić o preferencjach seksualnych i kto jak seks uprawia. Proszę Państwa, no tłumaczy Wam się, tłumaczy: stanowisko nasze było podjęte przeciwko łamaniu prawa przez kartę LGBT Pana Prezydenta Trzaskowskiego. Tam w zasadzie każdy punkt łamał polską Konstytucję i prawo obowiązujące w Polsce i w samorządzie i tylko tego to właściwie dotyczyło. I tu kończę.”~ burmistrz Świdnika Waldemar Jakson

reklama reklama

” Panie Burmistrzu, ad vocem, wszyscy wiemy i szanujemy Pana wiedzę historyczną i Pana doświadczenie historyczne. Oczywiście dziękujemy za wywód w kontekście Konstytucji. Ten paragraf, który Pan cytuje dotyczy właśnie wszystkich. Wszyscy wiemy, jak powiedziałem wcześniej, ile zamieszania wywołały stanowiska i uchwały w całej Polsce, to to cytowałem przy poprzedniej mojej decyzji, i chciałbym się tego trzymać. Konstytucja gwarantuje wszystkim prawa i nie trzeba tego stanowiskami rady miasta, powiatu czy województwa utrwalać, a zamieszanie powstało ogromne w całej Polsce. I nie poruszam tutaj tych aspektów treści o której Pan głęboko i głośno mówi i powołuje się na polityczne aspekty nawet tego stanowiska cytując przedstawicieli naszej formacji na różnych stanowiskach czy parlamentarnych czy prezydenckich. I wówczas też odniosłem się do tego, że jesteśmy miastem Świdnikiem i nie interesuje nas co robi Warszawa i nie odnosimy się do tego co robią w Warszawie. Oni też się powołali na paragraf 54, który Pan cytował. To tylko tyle w tym temacie, żebyśmy nie roztrząsali tego tematu stanowisk. Gdyby tego stanowiska nie było, nie byłoby naprawdę wielu nieporozumień, wielu różnego rodzaju emocjonalnych wystąpień. Mamy mnóstwo dzisiaj tematów jeśli chodzi o samorząd: inwestycji które są w trakcie, inwestycje które są przenoszone o które zabiegają mieszkańcy. I to jest nasz największy i najważniejszy obowiązek.”`~ Waldemar Białowąs (klub Koalicja Obywatelska)

” W przestrzeni publicznej toczą się różne dyskusje. Jedną z nich jest dyskusja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na części terytorium Rzeczpospolitej czy też o prawie, które jest ważniejsze unijne czy też krajowe, ale także o roli rodziny, szkoły czy też wychowaniu w tradycji i relacji z samorządem. To stanowisko z 2019 roku było i jest głosem w tej dyskusji i nikt nie może, i nie ma prawa, tego głosu odbierać. Ja tu się nie będę posuwał do takich wycieczek, kto ma więcej oleju w głowie a kto ma mniej. Po prostu pozwólmy się ludziom wypowiadać, głosować i rekomenduje przyjęcie stanowiska, które zostało zaproponowane i przesłane Państwu radnym w dniu dzisiejszym za piętnaście dziesiąta, ponieważ w życiu publicznym zaistniała błędna interpretacja naszego, tamtego stanowiska wskazująca na inne cele i wartości, inne niż te które w rzeczywistości przyświecały autorom tego stanowiska.”~ Andrzej Krupa (klub burmistrza Waldemara Jaksona)

” Pierwsza rzecz, w 2019 roku podejmując to swoje stanowisko otworzyliście puszkę Pandory z którą bujamy się do dzisiaj. Zamiast pójść najkrótszą drogą i uchylić to stanowisko, próbujecie tworzyć kolejne z którego może powstać wiele kolejnych niejasnych sytuacji. Bardzo prostym jakby dowodem jest tutaj to, że w stanowisku macie najpierw uzasadnienie, a nie samo stanowisko. W stanowisku nie powinno być uzasadnienia, tylko samo stanowisko. Dlatego też z tych powodów nie będę uczestniczył w głosowaniu nad tym stanowiskiem.”~ Ireneusz Szutko (klub Świdnik Wspólna Sprawa)

Ani to pierwsze stanowisko, któreśmy podjęli w dziewiętnastym roku, ani ta w tej chwili zmiana, nikogo nie dyskryminuje. I tutaj się dziwię opozycji, że nie jest ważna treść absolutnie, bo w tej zmianie teraz nad którą dyskutujemy po prostu nie ma się czego czepić ale sądzę, że to będzie znowu powód szczucia na Polskę jeśli chodzi o Brukselę. I tutaj na pewno to będzie, bo tutaj nie chodzi o treść absolutnie. To jest wszystko zgodne z naszą Konstytucją. Natomiast, jeśli chodzi o olej, to faktycznie widocznie komuś go jest brak. Kilka miesięcy temu jeden z radnych deklarował, że jest katolikiem. Ja nie sądzę, nie osądzam nikogo, natomiast tutaj nic nie ma odnośnie dyskryminacji.” ~ Aleksander Suski (klub burmistrza Waldemara Jaksona)

” Ja jestem i byłem przeciwnikiem podejmowania jakichkolwiek tego typu stanowisk, które niczego praktycznie nie wnoszą, bo gdybyśmy tak podsumowali, wzięli te wszystkie stanowiska, które na przestrzeni lat były podejmowane to moglibyśmy dokonać analizy takiej: co takiego konkretnego dla społeczności Świdnika one przyniosły? Pan Burmistrz mówi o tym, że zdrowy rozsądek jest tutaj najważniejszy, więc myśląc zdroworozsądkowo pytam się: jaki był cel podejmowania tego typu stanowiska? Co on przyniósł konkretnego? Albo co miało przynieść konkretnego to stanowisko? Bo ja niczego takiego nie dostrzegam.” ~ Stanisław Skrok (klub Koalicja Obywatelska)

” Cel był taki, że największy samorząd w Polsce mógł przyjąć kartę LGBT, my nie możemy powiedzieć, że się z tym zgadzamy. Przyjął kartę, która jest w zasadzie, w każdym punkcie, sprzeczna z prawem i z Konstytucją. A za nim były już głosy, że duże miasta rządzone przez Platformę również poprzyjmują takie karty. Więc, oczywiście stanowisko nasze miało dokładnie to, co Pan < S. Skrok> mówi dokładnie. Pan nas popiera, bo my napisaliśmy, że nie zgadzamy się na takie stanowisko jakie Pan Trzaskowski funduje w samorządach i jakie może być wzorcem do dalszego łamania prawa w innych miastach. A po drugie stanowisko to jest stanowisko. Ja mogę mieć stanowisko, że chciałbym żeby wiatry silne nie wiały nad Świdnikiem, no mogę mieć takie stanowisko, a czy to coś wnosi? Ale ja jeszcze raz powiem o łamaniu demokracji. Stanowisko to jest opinia proszę Państwa, no i jeżeli ktoś mówi, że ja nie mam prawa opiniować w tej sprawie, no to nie ma demokracji, no bo opinia, ja to już powtarzałem, jest podstawowym fundamentem demokracji. Bez wolności wyrażania opinii, już cytowałem Konstytucję, nie ma demokracji. Koniec.”„ ~ burmistrz Świdnika Waldemar Jakson

” Jest stanowisko, które zgodnie wszyscy przyjęliśmy w minionym czasie i które miałoby wpływ na poprawę warunków. Mieliśmy to stanowisko w obronie miejsc pracy pracowników WSK, które wszyscy zgodnie, rządzący i opozycja, przyjęliśmy prawda, tak jak to wcześniej podkreślałem, ad vocem do Pana Jaksona. Nie sądzę, że ma Pan kompleks Rafała Trzaskowskiego przywołując go ciągle bez końca. Mam wielki szacunek do Pana wiedzy i doświadczenia i myślę, że nie powinniśmy wtrącać tu, po raz kolejny to mówię, politycznych wątków do naszego samorządu. Chciałbym się dowiedzieć: co właśnie Państwo zrobili w kontekście tego stanowiska obrony miejsc pracy? Czy są jakieś efekty? Bo wspólnie podjęliśmy jedną, piękną rzecz: obronę miejsc pracy pracowników WSK. Czy stanowisko miało realne znaczenie? Wiem również, że Pan Burmistrz podjął działania w tym kontekście. I pytanie dla nas wszystkich teraz, czy tamto stanowisko przyniosło jakiś efekt? Bo pozostałe stanowiska, dotyczące naruszania praw konstytucyjnych, nie mają żadnego uzasadnienia, prawda, w głosowaniu.” ~ Waldemar Białowąs (klub Koalicja Obywatelska)

” A o Białorusi ma jakieś znaczenie, czy nie ma? Panie Radny, tylko Pan znowu myli. Opinia, stanowisko, wypowiedź, jak to w filozofii się mówi: Pan miesza zupełnie dwa odrębne byty, których się nie da pomieszać.” ~ burmistrz Świdnika Waldemar Jakson

„A Pan Burmistrz, że tak powiem, wszystkich poucza, wszystkim nie przyznaje racji to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze raz powtarzam, zajmijmy się sprawami samorządowymi, bo mamy tutaj ogrom prac samorządowych, inwestycji i rozwiązań.” ~ Waldemar Białowąs (klub Koalicja Obywatelska)

„To tyczy się ściśle samorządu. No jakby się Pan wczytał, może Pan przeczyta jeszcze raz to nasze stare stanowisko. Ono dotyczy ściśle samorządu, pewnych szerokich grup, segmentów działania samorządu.”burmistrz Świdnika Waldemar Jakson

” Jeśli ja mógłbym udzielić sobie głosu w tym momencie, to zwracam się do Państwa, którzy przede mną zabierali głos, zwłaszcza ze strony opozycji. Który zapis, w przedstawionym stanowisku, z którym się Państw nie zgadzacie? Co was, że tak powiem, boli, uderza? Bo wydaje mi się, że to co przewodniczący naszego klubu <Andrzej Krupa> powiedział i było nijako zarzutem, że jest uzasadnienie na początku, no to myślę, nawiązuje też do tego co i Pan Burmistrz mówił, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To co było w poprzednim stanowisku, naprawdę nie uderzało w nikogo. Natomiast przez manipulacje, które poszły tak dalece, pojawiały się te osoby, zapraszane myślę przez wielu z Państwa, po to aby robiły właśnie taki niepotrzebny zamęt. Pan Bart, chyba Staszewski, tak jak był nazywany, przyjeżdżał tutaj, umieszczał w sposób nielagalny tablice, że jest to strefa wolna od LGBT. Wiecie Państwo, że jest to fałszem, kłamstwem a jednak było to wsparcie dla tej osoby. Myślę, że sądy w stosownym czasie dadzą wyraz co do działalności tej osoby. To jest raz, a po drugie tutaj, tak jak też Pan radny Suski wspomniał, nie ma naprawdę żadnego zapisu, który wydaje się być kontrowersyjny ponieważ tym stanowiskiem wyrażamy ochronę i prawa dla wszystkich, że tak powiem, osób będących w naszej wspólnocie. I nikomu, że tak powiem, to nie zagraża. Jeśli natomiast była mowa czemu miało służyć stanowisko, Pan Burmistrz też o tym powiedział. Głównym celem była ochrona najmłodszego pokolenia przed agresywną edukacją w placówkach oświatowych i myślę, że taki głos przez to stanowisko ma wpływ na to aby tego nie prowadzono tak jak właśnie jest w zamiarze miasta stołecznego Warszawa.”Janusz Królik (klub burmistrza Waldemara Jaksona)

” Jest oczywiste, że nasze stanowisko przyjęte w 2019 roku w przestrzeni publicznej było motywowane złą wolą i nie odnosiło się do meritum tego stanowiska. W stanowisku naszym były użyte dwa słowa, które były w przestrzeni publicznej i międzynarodowej pretekstem do szumu medialnego. To jest słowo LGBT i strefa. Słowo strefa ma wieloznaczne znaczenie i na języki obce jest tłumaczone jako zona. Przy wjeździe do Mełgwi, od strony Łęcznej, była umieszczona, może jest i do dnia dzisiejszego, tabliczka strefa zgnilca amerykańskiego- to jest choroba pszczół. Są, proszę Państwa, strefy BSF, strefy ptasiej grypy, strefy wścieklizny i taki kontekst w przestrzeni publicznej usiłuje się nadać naszemu stanowisku, że my tu wnosimy właśnie jakieś represje i po to żeby było tylko nośne. Zaproponowane dzisiaj stanowisko eliminuje te dwa słowa kluczowe. Tu, mówią koledzy, że to nie uspokoi opinii międzynarodowej i, proszę Państwa, miejmy taką świadomość, że nie. Bo to jest tylko pretekst. I nie wiem czy nie wypowiem się za daleko troszeczkę ale ja śledzę życie polityczne i chyba na dobrą opinię międzynarodową to zasłużymy wtedy jak przyznamy się do wywołania II Wojny Światowej, jak weźmiemy odpowiedzialność za eksterminację i tak dalej Holocaust, jak wybijemy sobie z głowy urojenia o Kaczyńskim, jak zapłacimy za mienie bez spadkowe i jak zapłacimy, a ten temat na razie znika ale był podnoszony i tu poczekać kiedy osłabniemy, odszkodowania Niemcom za ziemie zachodnie. Młodsi koledzy nie pamiętają jak ten temat był forsowany przez Erike Steinbach i Hupkę. Gdy Prezydent Kaczyński- prezydent Warszawy, zrobił wstępną kalkulację kosztów strat w Warszawie to ten temat przycichł ale on jest nadal niezałatwiony. Więc tylko wtedy, jak już będziemy mogli spełnić te warunki, to będą pisać dobrze, tylko Polski nie będzie. Nie miejmy złudzeń, że gdybyśmy tego stanowiska nie przyjęli dzisiaj to nie skończy się atakowanie Polski. Uważam, że to stanowisko jest troską i głosem publicznym w ważnej sprawie i dobrze, że zlikwidowaliśmy tutaj dwa słowa: LGBT i zona. Zona ma bardzo złe skojarzenia, ja tu powiedziałem z BSF, z ptasią grypą, wścieklizną i tak dalej. I wszyscy kojarzą, że tu do Świdnika, jak się wjedzie, to są niesamowite represje. Uważam, że stanowisko to jest potrzebne.” ~ Kazimierz Bachanek (klub burmistrza Waldemara Jaksona)

” Mam pytanie do Pana Burmistrza Waldemara Jaksona, bo był bardzo długi wykład, w zasadzie w części dotyczący mojej osoby, więc mam bardzo fundamentalne pytanie, na które chciałbym uzyskać krótką odpowiedź. Jeżeli stanowisko, którego zmieniamy treść, uważacie, że powinno być jakie było i tam żadnych złych rzeczy nie było wpisanych, to dlaczego zmieniamy treść stanowiska?” ~Mariusz Wilk (klub Świdnik Wspólna Sprawa)

” Zrobiłem tutaj, tak jak Państwo mówią, wykład. Trzy zdania to było, żaden wykład, na temat zdrowego rozsądku. Po prostu zabazowaliśmy na zasadzie zdrowego rozsądku i tyle. Oczywiście, że są jeszcze takie zasady jak non possumus, że nie wolno, już nie wolno ale na razie jeszcze wolno, bo jak będzie przegłosowywane, że w Polsce jajek gotowanych nie można jeść, albo tego typu pomysł z zielonej ideologi, no wtedy powiemy non possumus. „ ~ burmistrz Świdnika Waldemar Jakson

Całą sesję można obejrzeć tutaj:

Reklama

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close