AKTUALNOŚCI

500+. Kiedy z gmin? Kiedy z ZUS?

Od nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo zacznie przejmować od gmin obsługę programu Rodzina 500+. Jeżeli gmina przyznała rodzicowi 500+ do końca maja 2022 roku, to nie musi on składać nowego wniosku. Takie wypłaty dokończy gmina.

Do 31 grudnia wnioski o 500+ przyjmują jeszcze ośrodki pomocy społecznej lub pomocy rodzinie. Gminy będą wypłacać świadczenia aż do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do maja przyszłego roku.
Od 1 stycznia do ZUS należy składać wnioski tylko w sytuacji, gdy rodzic do tej pory nie pobierał 500+. Chodzi tu na przykład o świadczenie na nowonarodzone dziecko. Natomiast od 1 lutego ZUS będzie przyjmował wnioski na kolejny okres wypłat, zaczynający się w czerwcu przyszłego roku.

Na przykład:
Jeżeli dziecko urodziło się w grudniu 2021 roku, to rodzic może złożyć jeszcze w grudniu wniosek do właściwego MOPS lub MOPR. Wtedy 500+ aż do końca maja 2022 będzie wypłacała gmina. Jeżeli rodzic nie złoży wniosku w gminie, to od 1 stycznia będzie mógł go zgłosić tylko w ZUS. Wtedy wypłatę za cały okres zrealizuje ZUS. Natomiast od 1 lutego rodzic będzie mógł wystąpić do ZUS o wypłatę na kolejny okres świadczeniowy, czyli czerwiec 2022 – maj 2023.

Od nowego roku wnioski będzie można składać tylko przez internet, za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Zakład będzie przekazywał 500+ na rachunki bankowe rodziców.

źródło: ZUS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button