AKTUALNOŚCI

Piaski: „Ukraino, jesteśmy z Tobą. Niech zwycięży mądrość i pokój.”

Od 24 lutego jesteśmy świadkami inwazji Rosji w Ukrainie. Sprzeciw wobec tego nieuzasadnionego ataku agresji wyraziło nie tylko większość Państw na świecie. Głosy wspierające Ukrainki i Ukraińców płyną praktycznie ze wszystkich części Polski. Również i nasze samorządy nie są obojętne wobec tej sytuacji.

Podczas sesji Rady Miasta Piaski, która miała miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia z inicjatywy radnego Grzegorza Zalewskiego, podczas obrad zostało przedstawione stanowisko związane z atakiem Rosji w Ukrainie. O przyjęcie dokumentu, w drodze aklamacji, zawnioskował sekretarz Gminy Piaski Marcin Najda. Nie było żadnych głosów sprzeciwu wobec przyjęcia stanowiska o poniższej treści, które jest pierwszym tego typu dokumentem przyjętym w powiecie świdnickim. Rada Miejska w Piaskach upoważniła Przewodniczącego Rady do przekazania dokumentu: Wojewodzie Lubelskiemu, Ambasadzie Ukrainy w Polsce oraz Konsulatowi Generalnemu Ukrainy w Lublinie.

Reklama

STANOWISKO RADY MIASTA PIASKI z dnia 25 lutego 2022 r. w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Rada Miasta Piaski z głęboką dezaprobatą przyjęła wiadomość o użyciu przez Federację Rosyjską siły militarnej przeciwko wolnemu Państwu Ukrainie. Z ogromnym niepokojem śledzimy kolejne doniesienia o rozpoczętej, bezpodstawnej i bezpośredniej agresji skierowanej w Państwo i obywateli zaprzyjaźnionego kraju. Postępowanie Federacji Rosyjskiej dążącej do rozciągnięcia swojej strefy wpływów na całą Ukrainę, niezależnie od woli i nastawienia samych obywateli Państwa Ukraińskiego, budzą nasz stanowczy sprzeciw. Ukraińcy tak jak każdy naród należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych, mają prawo do samostanowienia, wyboru swojej drogi rozwoju i swoich sojuszy. Rosja głosami swoich przedstawicieli domaga się nowego porządku europejskiego, w którym Ukraina ma się stać jej państwem wasalnym, a kraje wschodniej flanki NATO mają zostać pozbawione sojuszniczej ochrony.

Jako przedstawiciele i reprezentanci społeczności Gminy Piaski, żądamy poszanowania prawa do pokojowego współistnienia suwerennego i niepodległego narodu ukraińskiego. Stanowczo domagamy się natychmiastowego zaprzestanie działań wojennych. Atak na Ukrainę stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa państw sąsiadujących, w tym członków Unii Europejskiej i NATO. Pragniemy pokojowego współistnienia i współpracy z narodem rosyjskim. Wzywamy władze Federacji Rosyjskiej do natychmiastowego zaprzestania agresji. Potępiamy prowadzone działania wojenne, w których cierpi przede wszystkim niewinna ludność cywilna. Apelujemy do wszystkich Państw mogących wpłynąć na postępowanie agresora o pokojowy dialog i niezwłoczne zażegnanie konfliktu.

Ukraino, jesteśmy z Tobą. Niech zwycięży mądrość i pokój. Niech Ukraina pozostanie w gronie wolnych narodów i suwerennych państw.

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button