AKTUALNOŚCI

Kontrole przewozów osób „na Aplikację”

W miniony weekend policjanci kontrolowali pojazdy i kierowców świadczących w Lublinie i Świdniku usługi przewozowe „na Aplikację”. Sprawdzono posiadanie wymaganych licencji na przewóz osób, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny i wyposażenie pojazdów. Skontrolowano łącznie 120 pojazdów, ujawniając aż 27 wykroczeń.

Miniony weekend był okazją do tego, aby oprócz rutynowych zadań prowadzonych przez patrole drogówki, kontrolować również kierujących, wykonujących odpłatny przewóz osób „na Aplikację”. Celem kontroli było ujawnianie nieprawidłowości w okazjonalnym przewozie osób, a także eliminowanie kierowców, będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

Kontrole przy pomocy inspektorów transportu drogowego oraz funkcjonariuszy straży granicznej przeprowadzono na ulicach Lublina oraz Świdnika. Za pomocą policyjnych systemów weryfikowano każdego zatrzymywanego do kontroli kierującego pod kątem osób poszukiwanych, nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju lub takich, które mają zakaz prowadzenia pojazdów czy brak uprawnień.

Policjanci sprawdzali także stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie, oraz sposób, w jaki przewożeni byli pasażerowie.

Łącznie przeprowadzono kontrole 120 pojazdów „na aplikację”. Ujawniono 27 wykroczeń, odnotowano też 10 naruszeń ustawy o transporcie drogowym.

W 4 przypadkach odnotowano wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji. Funkcjonariusze zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych i 2 prawa jazdy. Jednym z zatrzymanych do kontroli w Lublinie był kierujący taxi obywatel Nigerii. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz zezwolenia na przewóz osób. Z kolei kontrolowany obywatel Uzbekistanu, okazał się osobą nielegalnie przebywającą na terenie RP.

Najczęstsze naruszenia w transporcie drogowym to: wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, brak wymaganego wyposażenia pojazdu, czy brak wpisu „Taxi” w dowodzie rejestracyjnym.

źródło: Policja

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button