AKTUALNOŚCI

Od 1 lipca zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego; wracają terminy badań lekarskich i szkoleń BHP

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie odwołania z dniem 1 lipca zagrożenia epidemicznego. Oznacza to m.in. przywrócenie stosowania niektórych obowiązków pracodawców w zakresie wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP.

Opublikowane rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca znosi ograniczenia wprowadzone ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

„Podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnia wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego złożony do Ministra Zdrowia w dniu 20 kwietnia 2023 r., w którym Głównym Inspektor Sanitarny wnioskuje o odwołanie tego stanu z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie” – wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Oznacza to m.in. przywrócenie obowiązków w zakresie kierowania pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie. Dotychczas, zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie stanu epidemii, osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe nie podlegały wstępnym badaniom lekarskim, jeżeli posiadały aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Zniesienie stanu epidemii zobowiązuje też pracodawcę do przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Terminy obowiązywania szkoleń nie mogą być już przedłużane.

Odwołanie stanu epidemii znosi też obowiązywanie szczególnych przepisów dotyczących pracy zdalnej, zgodnie z którymi pracodawca mógł polecić pracownikowi przez oznaczony czas wykonywanie pracy poza miejscem stałego zatrudnienia. Pracę zdalną realizowaną na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracownik będzie mógł wykonywać najpóźniej do końca września. Po upływie tego terminu praca zdalna musi być wykonywana zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu pracy.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button