AKTUALNOŚCI

LGD „Dolina Giełczwi” informuje o naborze wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ oraz PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Termin składania wniosków: od 21 września do 5 października 2023 r. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” mieszczącego się Bystrzejowicach Drugich 15 (budynek Centrum Aktywności Lokalnej), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15.

Nabór 1/2023: Rozwój ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej sprzyjającej aktywności fizycznej. Limit środków w naborze: 131 192,00 EURO [524 768,00 PLN]* – treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 1/2023

Nabór 2/2023: Podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków w naborze: 46 379,00 EURO [185 516,00 PLN]* – treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 2/2023

źródło: LGD „Dolina Giełczwi”

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button