Problemem, generującym niepotrzebne koszty dla wielu właścicieli aut, a także ich spadkobierców są pojazdy, które z różnych przyczyn muszą być ściągane z drogi i przechowywane na parkingu strzeżonym (zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Bieżące koszty tych czynności ponosi Powiat. Problem dotyczy to m.in. pojazdów pozostawionych w miejscach, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, uczestniczących w zdarzeniu komunikacyjnym, których kierujący nie okazali polisy OC, aut pozostawionych w miejscach dla osoby niepełnosprawnej, a nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscach obowiązywania zakazu wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, prowadzonych przez osoby pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka lub nieposiadające dokumentów uprawniających do kierowania, a także pojazdów, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

Stawki opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na strzeżonych parkingach ustalane są co roku w drodze uchwały przez Radę Powiatu.

Stare samochody czy wręcz wraki często nie są odbierane z parkingu. Aby móc zlikwidować taki pojazd Starosta musi uzyskać sądowe prawo ich własności. Może to zrobić po trzymiesięcznym okresie zalegania auta na parkingu. Często z różnych powodów trudne jest ustalenie właściciela pojazdu lub jego spadkobierców. Przed sądem Powiat musi wykazać, że zrobiono wszystko, by właściciela ustalić i skutecznie powiadomić o konsekwencjach nie odbierania auta. Całe postępowanie ze względu na swoją długość znacznie podnosi koszt przetrzymywania pojazdu na parkingu. Często to bardzo duże kwoty, które Powiat winien jest właścicielowi parkingu. Likwidacja auta odbyć się może przez sprzedaż lub utylizację na stacji demontażu. Koszty, które ponosi Powiat są dochodzone od właścicieli bądź spadkobierców w postępowaniu egzekucyjnym. Jest to więc w interesie zarówno Powiatu, jak też właścicieli aut, by stały na parkingu jak najkrócej – zaznacza wicestarosta Waldemar Białowąs. Warto więc nie dopuszczać do przewiezienia pojazdu z miejsca zdarzenia na parking strzeżony.- W sytuacji kiedy auto znajdzie się już na parkingu warto zadbać o jego jak najszybsze usunięcie – apeluje Białowąs – każda doba na parkingu to niepotrzebne koszty – dodaje.

Parking, na którym ustawione są pojazdy usuwane z dróg naszego powiatu znajduje się przy ul. Krępieckiej w Świdniku. Aktualnie przechowywanych jest na nim ponad 20 pojazdów.

 

(dp)

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/foto-usuwanie-pojazdów-1024x646.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/foto-usuwanie-pojazdów-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIprzechowywanie pojazdów na strzeżonych parkingach,Stawki opłat za usuwanie pojazdów z drogi
Problemem, generującym niepotrzebne koszty dla wielu właścicieli aut, a także ich spadkobierców są pojazdy, które z różnych przyczyn muszą być ściągane z drogi i przechowywane na parkingu strzeżonym (zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym). Bieżące koszty tych czynności ponosi Powiat. Problem dotyczy to m.in. pojazdów pozostawionych...