Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” zostało beneficjentem ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra” otrzymując wsparcie finansowe na realizację projektu „Tam, gdzie stare łączy się z nowym”.

Projekt przygotowany przez LGD, przeszedł szczegółową weryfikację i znalazł się na liście 159 dofinansowanych projektów. Zespół Sterujący programu rozpatrzył 1500 wniosków z całej Polski, a wybranym projektom zostały przyznane dotacje. Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego,  Muzeum Historii Polski prowadzi go od 2009 roku.

Celem „Patriotyzmu Jutra” jest wspieranie ważnych i oryginalnych inicjatyw związanych z historią Polski, upamiętnieniem wydarzeń i postaci istotnych w dziejach kraju. „Tam, gdzie stare łączy się z nowym” to projekt, który będzie popularyzował wiedzę o przeszłości regionu i jego mieszkańców oraz dawnych tradycjach i kulturze lokalnej, oparty na koncepcji otwartego, partycypacyjnego oraz wirtualnego „muzeum”.
W ramach projektu zaplanowano udostępnienie dotychczas zgromadzonych zasobów historii lokalnej szerokiemu gronu odbiorców poprzez budowę portalu internetowego do wirtualnego zwiedzania Izby Pamiątek Regionalnych w Mełgwi. Wirtualna Izba Pamiątek Regionalnych będzie stanowić część uzupełniającą „muzeum” rzeczywistego, niosąc za sobą wiele korzyści dla odwiedzających. Do realizacji zadań w ramach projektu, głównie prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych zapraszamy mieszkańców gminy Mełgiew i okolic.

Dolina Giełczwi

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/05/logotyp_PJ.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/05/logotyp_PJ-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKALGD Dolina Giełczwi,Patriotyzm jutra,Tam gdzie stare łaczy się z nowym
Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” zostało beneficjentem ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra” otrzymując wsparcie finansowe na realizację projektu „Tam, gdzie stare łączy się z nowym”. Projekt przygotowany przez LGD, przeszedł szczegółową weryfikację i znalazł się na liście 159 dofinansowanych projektów. Zespół Sterujący programu rozpatrzył 1500 wniosków z całej Polski, a wybranym projektom...