14572881_10205907041633796_2417167019125207816_nDziś w Lublinie Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Świdnicki, Wicestarosta Waldemar Białowąs oraz Skarbnik Powiatu Jan Chabros podpisali umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem podpisanej umowy jest refundacja przez PFRON projektu – Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2018 r., a całkowita wartość projektu to jeden milion trzydzieści tysięcy zł. W ramach projektu na terenie całego powiatu zostanie zrealizowane doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, zabiegi rehabilitacyjne, badania do zabiegów rehabilitacyjnych, kursy i szkolenia, stypendia szkoleniowe, staże zawodowe oraz będzie prowadzone wsparcie socjalne.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/14572881_10205907041633796_2417167019125207816_n.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/14572881_10205907041633796_2417167019125207816_n-300x300.jpgWTRAKTUALNOŚCIDariusz Kołodziejczyk,Jan Chabros,PFRON,Waldemar Białowąs
Dziś w Lublinie Dariusz Kołodziejczyk - Starosta Świdnicki, Wicestarosta Waldemar Białowąs oraz Skarbnik Powiatu Jan Chabros podpisali umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem podpisanej umowy jest refundacja przez PFRON projektu – Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego. Projekt będzie realizowany do 31...