Wczoraj w Internacie PCEZ Świdnik odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świdnickiego. Organizatorem była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świdniku i Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej “Modrzew”. Tematem spotkania była współpraca rady z organizacjami pozarządowymi.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ doradczy do zadań, którego należy między innymi:
• opiniowanie projektów strategii powiatu
• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
• wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.
Podczas wczorajszego spotkania rozmawiano o potrzebach organizacji z regionu i możliwości współpracy. Omówiono m. in. zasady współpracy pozafinansowej i finansowej organizacji pozarządowych z Starostwem Powiatowym. Członek zarządu powiatu Leszek Czechowski poinformował, że 13 marca 2018 r. zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. Konkurs ofert dotyczy następujących działań:
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Niezbędne informacje w BIP Starostwa Powiatowego w Świdniku.
Spotkanie jest kontynuacją spotkań Świdnickiego Forum Organizacji Pozarządowych. Forum to swoiste partnerstwo organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu świdnickiego. Zostało zainicjowane na jednym ze spotkań Świdnickich NGO-sów organizowanych w 2010 roku przez Stowarzyszenie „Modrzew”, na którym omawiano bieżące problemy dotykające 3 sektor oraz zawiązano nieformalne partnerstwo.
Forum to możliwość nawiązania współpracy z innymi organizacjami, podzielenia się swoim doświadczeniem i pomocy ludziom rozpoczynającym nowe inicjatywy społeczne.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0185-1024x680.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0185-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIForum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świdnickiego,Leszek Czechowski,Starostw Powiatowe Świdnik,Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej “Modrzew”
Wczoraj w Internacie PCEZ Świdnik odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świdnickiego. Organizatorem była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świdniku i Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej “Modrzew”. Tematem spotkania była współpraca rady z organizacjami pozarządowymi. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ doradczy do zadań, którego należy między innymi: •...