W środę 23 maja w Kraśniku odbył się XXV Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy reprezentowali: Artur Kosior, Kamil Stagiński, Wojciech Pytka, Dawid Szewczyk, Patryk Saneluta, Michał Ryłowicz i Sebastian Gospodarek. Drużyna zajęła 2 miejsce po meczach z Kraśnikiem, Lublinem i Puławami.

Po meczu i wspólnym poczęstunku zawodnicy wrócili z medalami na szyjach do Świdnika.

Ośrodek powstał już w 1991 r. z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania, kiedy utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku.

Aktualnie w ramach Ośrodka funkcjonują 6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, 3-letnie Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Internat.
To szkoła która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości  i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Od początku tego roku pełni także rolę ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Świdnickiego realizując program „Za życiem”.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/33342375_584206168603040_3386464932735221760_o-1024x576.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/33342375_584206168603040_3386464932735221760_o-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIEDUKACJASPORTSOSW,Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych
W środę 23 maja w Kraśniku odbył się XXV Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy reprezentowali: Artur Kosior, Kamil Stagiński, Wojciech Pytka, Dawid Szewczyk, Patryk Saneluta, Michał Ryłowicz i Sebastian Gospodarek. Drużyna zajęła 2 miejsce po meczach z Kraśnikiem, Lublinem i Puławami. Po meczu i wspólnym poczęstunku...