AKTUALNOŚCI

ZGŁOŚ, ŻE MASZ AZBEST

Od wczoraj inspektorzy terenowi  przeprowadzają na terenie gminy Piaski inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Dzięki...