AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA „RAZEM DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Na Zamku w Lublinie, dziewiątego kwietnia, odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski, który realizuje inicjatywę export.invest.lubelskie w ramach, projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”. W regionalnym spotkaniu jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego „Razem dla przedsiębiorczości” – system wspierania inwestorów i eksporterów w województwie lubelskim, wzięli udział prezydenci, starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie wraz z wyznaczonymi pracownikami odpowiedzialnymi za kontakty z przedsiębiorcami i obsługę inwestorów. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele zarządu powiatu świdnickiego.konferencja na zamku zdjęcie na 1 stronę
Od kilku miesięcy tworzy się spójny i harmonijny model współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami. Obecnie trwa najważniejszy etap tej inicjatywy, czyli faza wdrażania systemu wsparcia inwestycji i eksportu w województwie lubelskim. Rola jednostek samorządu terytorialnego w tym systemie ma kluczowe znaczenie, a tylko aktywny w nim udział i jego wsparcie sprawi, że działanie systemu będzie możliwe.
– Dla mnie kwestia obsługi klienta w urzędzie jest jedną z pierwszorzędnych spraw. To bardzo istotne, aby inwestor, tworzący miejsca pracy na terenie powiatu czuł się komfortowo i aby w miarę możliwości ułatwiać oraz skracać wszelkie procedury. To opłaci się wszystkim, a podejście zintegrowane do inwestycji w regionie jest konieczne, jeśli chcemy, aby Lubelszczyzna rozwijała się jeszcze szybciej – powiedział członek zarządu powiatu, Jakub Osina.
W trakcie spotkania przedstawione i omówione zostały najważniejsze elementy wdrażanego systemu, m. in.:
– na czym w praktyce będzie polegał system wsparcia inwestorów i eksporterów z województwa lubelskiego oraz jakie wartości wniesie ze sobą dla przedsiębiorców, samorządów oraz mieszkańców,
– standardy i narzędzia komunikacji pomiędzy uczestnikami systemu,
– jakiego wsparcia oraz informacji będzie oczekiwał system od jednostek samorządu terytorialnego, a także jakie wsparcie i informacje będą dostarczane przez system do JST,
– rola instytucji centralnych oraz regionalnych w promocji eksportu i inwestycji zagranicznych,
– sposoby gromadzenia i wykorzystywania informacji posiadanych przez system.
Podczas konferencji przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podpisali porozumienie o współpracy, które oficjalnie zainicjowało powstanie systemu. Z ramienia powiatu świdnickiego porozumienie parafowali: starosta świdnicki – Dariusz Kołodziejczyk, członek zarządu powiatu – Jakub Osina, burmistrz miasta Piaski – Michał Cholewa oraz sekretarz miasta Świdnik – Artur Soboń.
W trakcie konferencji między innymi odbył się panel dyskusyjny na temat: „Jak skutecznie współdziałać – zasady współpracy na rzecz wspierania przedsiębiorczości w regionie”. Jednym z prelegentów był burmistrz Piask – Michał Cholewa.
Rzecznik Prasowy
Starosty Świdnickiego
Jacek Kosierb

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button