AKTUALNOŚCIEDUKACJA

JESIEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKU

W „Norwidzie” dzieje się coraz więcej. Uczniowie angażują się w akcje ogólnopolskie, wojewódzkie i powiatowe. Impreza goni imprezę, tempo jest bardzo duże, pojawiają się ciągle nowe wyzwania, ale i nowe możliwości.
We wrześniu maturzyści wzięli udział w XXXI Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Wraz z opiekunami: Iloną Jaworską, Agnieszką Mazurek, Ryszardem Prochotą, ks. Grzegorzem Gutem oraz byłą wychowawczynią 4TŻ Magdaleną Wajdą uczestniczyli w zjeździe osób, które przyjechały do Częstochowy, aby poprzez modlitwę powierzyć Matce Bożej swoje przygotowania do egzaminów dojrzałości, prosić o owocność przy ich zdawaniu i mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji. Uczniowie wzięli udział w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz we wspólnej Eucharystii w intencji maturzystów w monumentalnej Bazylice.
Pielgrzymka maturzystów na Jasna Górę:

11 października odbył się XV Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Patron Rodziny. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym wspominali postać papieża św. Jana Pawła II, uczestniczyli w wydarzeniach poświęconych naszemu rodakowi oraz mogli wesprzeć żywy pomnik Jana Pawła II. Wolontariusze uczestniczyli w kweście organizowanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającej pomocą stypendialną zdolną, a niezamożną młodzież. Kwesta miała miejsce przez całą niedzielę przy kościele w parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Fundacja co roku wspiera finansowo 2,5 tys. uczniów i studentów w Polsce.
Dzień Papieski w Zespole Szkół Nr 1:
Czas jesieni to czas porządków. W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 wraz z nauczycielem biologii Anną Wójtowicz po raz kolejny włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Sprzątali teren przy ulicy Targowej oraz wokół boiska szkolnego. Pogoda pozwoliła połączyć sprzątanie z edukacją ekologiczną oraz dobrą zabawą.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 podczas Sprzątania Świata:
sprzatanie2
Zespół Szkół nr 1 w Świdniku w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego jest uczestnikiem projektu pn. „Jestem kobietą – dobrze wybieram”, organizowanego przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Projekt ma na celu zapoznanie uczennic w wieku 16-19 lat ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stojących przed wyborem ścieżki zawodowej z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz kierunkami kształcenia zdominowanymi w większości przez mężczyzn.
6 października w szkole odbyło się spotkanie prowadzone przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku p. Ewelinę Galant, w którym udział wzięły uczennice z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego. Ideą spotkania była promocja wśród kobiet szkolnictwa zawodowego.
W ramach projektu uczennice: Cichoń Helena, Figura Kamila, Ładosz Patrycja, Żak Ewa i Dobrosielska Patrycja przygotowały również pod opieką szkolnego doradcy zawodowego prezentację multimedialną pt: „Kobiety na rynku pracy w Powiecie Świdnickim”, która ma na celu analizę sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy.
Spotkanie z p. Eweliną Galant w ramach projektu pt. „Jestem kobietą – dobrze wybieram”:
A
13 października w Zespole Szkół nr 1 odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klasy 1 TŻ razem z wychowawczynią p. Magdaleną Baran przygotowali akademię i krótką część artystyczną, aby w imieniu społeczności uczniowskiej złożyć najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom, wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz Wicestaroście Świdnickiemu Panu Waldemarowi Białowąsowi, który zaszczycił nas swoją obecnością.
Uczniowie klasy 1 TŻ dołożyli wszelkich starań, aby część artystyczna była zabawna i ciekawa. O „pierwszakach” można śmiało powiedzieć, że poradzili sobie śpiewająco z przygotowaniem tak ważnej uroczystości.
22 października Zespół Szkół Nr 1 był współorganizatorem konferencji pt. „Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w ramach EFS na lata 2014 – 2020″, która odbyła się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.
Konferencję prowadziła Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie p. Iwona Nakielska oraz Wicestarosta Waldemar Białowąs. W uroczystości brali udział przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, z którymi powiatowe szkoły zawodowe współpracują w zakresie kształcenia praktycznego, m.in. właściciele hoteli, restauracji, firm logistycznych oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich i gimnazjalnych.
Zespół Szkół reprezentowali Dyrektor Krzysztof Gałan, doradca zawodowy p. Anna Kołodziejczyk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Grażyna Szwajewska, Ewa Głowacka- Żuk, Małgorzata Prandota oraz Agnieszka Dziedzic.
Podczas konferencji zostały przedstawione informacje dotyczące m.in.: zakresu finansowania działań związanych z kształceniem zawodowym i gimnazjalnym, współpracy szkół z rynkiem pracy, wsparcia dla szkół i placówek szkolnictwa zawodowego i ogólnego.
Tradycyjnie uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 pod kierunkiem Pani Małgorzaty Motyl przygotowali część kulinarną w postaci słodkiego poczęstunku oraz zapewnili profesjonalną obsługę kelnerską podczas przerwy kawowej.
Konferencja pt. „Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w ramach EFS na lata 2014 – 2020″:
(ZS Nr 1 w Świdniku)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button