AKTUALNOŚCI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE, GDZIE JEST I DLA KOGO?

DSC_5180Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, w powiecie świdnickim od 1 stycznia 2016 r.
stworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego, w lokalach udostępnionych przez gminy i powiat. Jak informuje nas starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk na terenie powiatu powstały trzy takie punkty z których mieszkańcy nieodpłatnie będą mogli skorzystać z porad prawnych. Jedno z takich biur znajduje się w Świdniku w budynku Starostwa Powiatowego przy ul Niepodległości 13 na II piętrze, pokój 56. Czynne jest w dniach:
poniedziałek 10:00 – 14:00
od wtorku do piątku 8:00 – 12:00
Kolejne Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych mieści się w Piaskach przy ul. Lubelskiej 80, pokój 9 (budynek naprzeciw Urzędu Miasta Piaski), które świadczy usługi w dniach:
Od poniedziałku do piątku 8:30 – 12:30
Trzeci punkt bezpłatnych porad znajduję się w Trawnikach, Trawniki 630 (budynek byłego ośrodka zdrowia), czynny w dniach:
poniedziałek od godz. 8:30 do 12:30
wtorek od godz. 8:00 do 12:00
środa od godz. 11:30 do 15:30
czwartek od godz. 7:30 do 11:30
piątek od godz. 8:00 do 12:00
Zdaniem starosty takie terytorialne rozmieszczenie biur jest zasadne, ponieważ w szerszym stopniu umożliwi mieszkańcom lepszy dostęp do bezpłatnych usług prawnych.
Bezpłatna pomoc prawna na etapie przed sądowym skierowana jest do: osób, które nie ukończyły 26. roku życia, osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pografika4_poziom-wwwmocy społecznej – na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osób, które ukończyły 65. lat, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantów, weteranów, osobom zagrożonym lub poszkodowanym w katastrofie naturalnej, klęsce żywiołowej lub w awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Akt prawny ustanawia, że darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) polegała na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
Osoby uprawnione do skorzystania będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej na: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button