AKTUALNOŚCI

PIASKI KOLEJNY RAZ STAWIAJĄ NA ZIELONĄ ENERGIĘ

turbines-387282_960_720Ponowne szanse dla mieszkańców gminy Piaski na odnawiane źródła energii. Przypomnijmy, że w Piaskach do tej pory wykonano 606 instalacji solarnych w tym na budynkach prywatnych 598, a pozostałe 8 na budynkach użyteczności publicznej. Wykonano również 76 przydomowych oczyszczalni. Gmina po raz kolejny przystępuje do przygotowania i wdrażania projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych z zakresu tworzenia instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Tym razem w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła. Co ważne, instalacje przeznaczone są do użytku w budynkach mieszkalnych. Wykorzystywanie ich do prowadzenia gospodarstwa rolnych jest wykluczone. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to II kwartał 2016 r., natomiast planowana realizacja inwestycji ma nastąpić w lata 2017-2018.
Finansowaniu podlegać będą:
Kolektory słoneczne – finansowana będzie kompletna instalacja (panele, zbiorniki, orurowanie obiegu glikolowego, pompa, sterownik) wraz montażem i dokumentacją, z wyłączeniem górnej wężownicy i grzałki elektrycznej, które stanowią koszt leżący po stronie użytkownika.
Ogniwa fotowoltaiczne – finansowane będą instalacje „zamknięte”, zakładające wykorzystanie całej wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne oraz instalacje „otwarte” umożliwiające oddawanie wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Finansowane będą kompletne instalacje, w przypadku instalacji „zamkniętych” – z akumulatorami, służącymi do magazynowania energii. Poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów dla instalacji „zamkniętych” i 65% dla instalacji „otwartych”. solar-panels-894291_960_720Zainteresowani ogniwami fotowoltaicznymi będą musieli ponieść koszt wykonania projektu indywidualnego i wizji lokalnej na etapie przygotowania projektu (marzec – kwiecień 2016).
Kotły na biomasę – finansowane będą kotły działające wyłącznie w oparciu o biomasę, bez możliwości przestawienia na inne paliwo.
Pompy ciepła – finansowane będą pompy odzyskujące energię z powietrza oraz energię geotermalną wykorzystywane na potrzeby budynków mieszkalnych. Zainteresowanymi montażem pomp geotermalnych będą zobowiązani do poniesienia kosztu wykonania dokumentacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (marzec – czerwiec 2016).
Domy, w których montowane będą instalacje obowiązkowo muszą być wyposażone w sprawną instalację przeciwprzepięciową.
Wypełnioną ankietę dostarczy trzeba do Urzędu Miejskiego w Piaskach – sala w podwórzu, w dniach od 10 do 29 lutego 2016 r., w godzinach pracy Urzędu.
Ankiety do pobrania na stronie internetowej urzędu pod adresem: http://www.piaski.pl/

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button