AKTUALNOŚCIEDUKACJA

NOWA SIEDZIBA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU

DSC08528Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świdniku. Zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju teraz będą się odbywać w centrum miasta, przy ul. Wyszyńskiego 14. Do dyspozycji podopiecznych oddano odpowiednio wyposażone w pomoce i sprzęt terapeutyczny sale. Symbolicznego otwarcia nowej siedziby dokonali wicestarosta Waldemar Białowąs oraz dyrektor poradni, Dariusz Szałaj.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Od 14 czerwca takie zajęcia będą odbywały się w nowym lokum Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świdniku. Wcześniej siedziba placówki znajdowała się w budynku byłego Gimnazjum nr 2. Jednak po tym, jak ruszyły prace związane z adaptacją szkoły na Urząd Miasta, pracownicy oraz podopieczni poradni musieli się przeprowadzić. Schronienie znaleźli w murach I LO, jednak cały czas poszukiwano miejsca na nową siedzibę- Niełatwo było znaleźć miejsce odpowiednie dla prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- mówi Dariusz Szałaj, dyrektor poradni.- Wydaje nam się, że ta siedziba spełnia wszystkie wymagania, by w sposób pełny i optymalny dzieci mogły rozwijać swoje umiejętności- dodaje Szałaj.
W uroczystym otwarciu nowego lokum uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu- Waldemar Białowąs, Jakub Osina i Leszek Czechowski, władze sąsiednich gmin, dyrektorzy szkół powiatowych, przedstawiciele instytucji z terenu powiatu oraz pracownicy poradni. Obecnie w placówce zajęcia odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający zorganizowany w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Pomoc oferowana jest dzieciom w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.- Celem prowadzenia takich zajęć jest usprawnianie dziecka i przezwyciężanie zaburzeń w jego rozwoju, wspieranie rodziny oraz stwarzanie możliwości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej- wyjaśnia Karolina Kuszewska, psycholog, terapeuta poradni.
Kto może potrzebować takich zajęć?
Dziecko może potrzebować zajęć z tego zakresu, jeśli występują niepokojące objawy w jego rozwoju np.: opóźnienie mowy, słuchu, wzroku, czy rozwoju psychoruchowego.- Wczesnej interwencji mogą potrzebować również dzieci, u których podczas ciąży lub porodu nastąpiły komplikacje, a także gdy dziecko urodziło się przedwcześnie. Wczesnego wspomagania wymagać mogą również dzieci, które mają problemy w przystosowaniu się do grupy rówieśniczej, zaburzone emocjonalnie oraz z trudnościami w opanowaniu wiedzy, czy nowych umiejętności- wyjaśnia Kuszewska. Oczywiście placówka obejmuje pomocą podopiecznych ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, porażeniem dziecięcym, czy innymi zaburzeniami, dysfunkcjami oraz chorobami genetycznymi.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świdniku współpracuje z innymi specjalistami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Stymulacja rozwoju dziecka wymaga niekiedy stosowania alternatywnych metod. Dlatego od nowego roku szkolnego oferta terapeutyczna wzbogacona będzie o cykliczne zajęcia z zakresu dogoterapii i felinoterapii, a także zajęcia integracji sensorycznej.

 
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button