AKTUALNOŚCI

SPOTKANIA DLA ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Mełgiew serdecznie zaprasza osoby doświadczające bądź zagrożone doświadczaniem przemocy w rodzinie na Spotkania psychoedukacyjne dla osób doświadczających przemocy bądź zagrożonych występowaniem przemocy domowej, które odbędą się w dniach 21 i 26 lipca 2016r. o godzinie 16 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku przy ul. Kolejowej 5.
Pierwsze spotkanie w dniu 21 lipca 2016r. odbędzie się z udziałem prawnika oraz przedstawiciela policji. Poruszane będą następujące tematy: Prawne aspekty przeciwdziałania i reagowania w przypadku występowania bądź zagrożenia występowaniem przemocy w rodzinie oraz Kim jest sprawca przemocy ?
Drugie spotkanie w dniu 26 lipca 2016r. dotyczyć będzie Psychologicznych mechanizmów przemocy domowej oraz Skutecznego wychodzenia z uwikłania w przemoc. Zajęcia poprowadzone będą przez psychologa i terapeutę OIK.
Wszystkie chętne osoby prosimy o zapisy osobiste w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub telefonicznie pod numerami telefonów 81 467 00 77 oraz 781651 711
UG Mełgiew
Zapisz

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button