AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Pierwsze wspólne przedsięwzięcia

W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a Powiatem Świdnickim w Świdniku, jakie podpisano 23 lutego, partnerzy planują współorganizowanie konferencji, seminariów i spotkań roboczych, wzajemną pomoc ekspercką i doradczą, a także wymianę doświadczeń i informacji w zakresie edukacji.
Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw były warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli świdnickich szkół pt. „Promocja i wizerunek szkoły ponadgimnazjalnej”. Umowy patronackie uczelnia zawarła z ośmioma szkołami i placówkami z terenu powiatu świdnickiego.
Szkolenie odbyło się w piątek 10 marca, a poprowadziła je dr Maria Sidoruk – Błach, specjalizująca się w naukach humanistycznych w zakresie psychologii.
Kolejne wydarzenie organizowane przez WSEI, z którego skorzystają dyrektorzy świdnickich placówek już jutro. Uczelnia wraz Uniwersytetem Państwowym w Brześciu im. Aleksandra Puszkina oraz z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem im. Lesi Ukrainki w Łucku, organizują I Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Pedagogiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych: teraźniejszość i przyszłość”.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button