AKTUALNOŚCI

We wtorek obradowali radni powiatowi

We wtorek 28 marca odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Świdnickiego V kadencji.
Na początku starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk poinformował o realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu. Następnie przedstawiono ocenę stanu bezpieczeństwa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym na terenie powiatu świdnickiego w roku 2016. Według raportu, przedstawionego przez Jana Nowickiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku, wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane w 100%, adekwatnie do planu budżetu. W jego ramach przeprowadzono także kontrole interwencyjne. W ich wyniku dwie szkoły zostały ukarane mandatami karnymi za uchybienia. Inspektor mówił również o innowacyjnym Programie Zdrowej Wody.
– Możemy pochwalić się wdrażaniem w placówkach oświatowych innowacyjnego programu. W jednej ze szkół już utworzono źródełko do picia wody, pochodzącej z naszego wodociągu, która jest bezpieczna do picia, gdyż spełnia wszystkie parametry wody surowej. Mamy także cztery placówki, które wdrożyły dystrybutory z wodą – poinformował Jan Nowicki.
W dalszej części sesji udzielono informacji o działalności Wydziału Edukacji i Kultury w ubiegłym roku. Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „Nasz Dom” w Rybczewicach. W podsumowaniu zaznaczono, że był to rok bezpieczny pod względem ekonomicznym, jednak wciąż pojawiają się nowe potrzeby i część wydatków związanych z remontem budynku, czy wymianą zużytego wyposażenia pokoi dzieci, zaplanowana została na rok 2017.
 
Radnym przedstawiono także sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ Stacja Świdnik II” oraz Powiatowego Klubu Samopomocy „TOR”, określono też plany placówek na ten rok. Na wtorkowym posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Podjęto również uchwałę w sprawie określenia do realizacji w 2017 r. zadań ze środków PFRON.
 
Jednym z ostatnich punktów sesji były interpelacje i zapytania radnych. Pytano min. o stan prac przy dokumentacji, odnośnie ulicy Kusocińskiego.– Z niecierpliwością czekamy. Ostateczne uwagi sformułowane przez nas oraz przedstawicieli gminy, są obecnie nanoszone przez projektantów do dokumentacji. Ze strony starostwa jest pełna gotowość do działania, czekamy na otrzymanie kompletnej dokumentacji od projektantów. Ma zostać dostarczona lada dzień. Termin wyznaczony był bowiem na 24 marca. Zaznaczam, że po stronie projektantów są czynności związane ze złożeniem wniosku ZRID – wyjaśniał Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, Jakub Osina.
Radny Dariusz Tokarzewski dopytywał o termin planowanej budowy placu zabaw przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Świdniku.- Mogę przekazać dobrą informację. W tym tygodniu podpisujemy umowę na dofinansowanie 50% kosztów tej inwestycji. Będzie to unikatowy w skali kraju plac zabaw o powierzchni ponad 420 m kw., przeznaczony również dla niepełnosprawnych oraz dostosowany do potrzeb dzieci z autyzmem. Termin realizacji planowany jest do końca lipca. W momencie rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę, przedstawimy wizualizację – mówił wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs.
Radny Franciszek Mróz zaapelował o rozwiązanie problemu przepustów na odcinku drogi w Minkowicach, w których zalega woda.- Sam zauważyłem problem. Interwencja jest konieczna. Przepusty albo zostaną udrożnione albo przebudowane w ramach inwestycji drogowej na tym odcinku – odpowiedział starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Jak wyjaśnił Jarosław Drozd, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Świdniku, realizacja projektu przebudowy drogi Podzamcze – Wierzchowiska będzie odbywać się na odcinku 3 tys. 900m. – Od Podzamcza w kierunku Wierzchowisk jest zlokalizowanych pięć przepustów poprzecznych pod koroną drogi. Stan techniczny dwóch oceniony jest jako dobry, wymagający jedynie udrożnienia, natomiast trzy przepusty będą w całości przebudowane, by spowodować swobodny przepływ wód powierzchniowych – zapewnił naczelnik Drozd.
D. C.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button
Close
Close