AKTUALNOŚCI

Związkowcy niezadowoleni z odpowiedzi posła. Proszą o konkretne działania w sprawie byłych pracowników PZL- Świdnik

Nie tak dawno informowaliśmy Państwa o problemie, z którym borykają się byli pracownicy PZL- Świdnik. Blisko 300 osób skorzystało z Programu Dobrowolnych Odejść, który funkcjonował w PZL- Świdnik od 2015 roku.   Przypomnijmy, że podpisując porozumienie ze Związkami Zawodowymi i ogłaszając Program Dobrowolnych Odejść w 2015r. zarząd spółki WSK PZL zwrócił się do dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z wnioskiem o wydanie interpelacji indywidualnej, czy od wypłacanego odchodzącym pracownikom odszkodowania należy odprowadzać podatek dochodowy. W odpowiedzi Izba Skarbowa potwierdziła, że otrzymane odszkodowania są wolne od podatku.
Ogłaszając podobny program w 2016 r. pracodawca  zwrócił się do tej samej Izby Skarbowej o ponowną wykładnię w tej sprawie. W odpowiedzi dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że na wniosek Ministra Finansów ogłasza wygaśnięcie poprzedniej interpelacji indywidualnej i stwierdza, że świadczenie jakie otrzymuje pracownik w związku z dobrowolnym przystąpieniem do Programu Dobrowolnych Odejść nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art.21 ust. 1pkt3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym trzeba zapłacić podatek. Nałożył też na pracodawcę obowiązek powiadomienia pracowników, którzy odeszli w 2015 w ramach programu, o obowiązku zapłacenia zaległego podatku.
 
– Trzy związki zawodowe działające w WSK-PZL, czyli ZZIiT, Sierpień80 i ZZ Metalowcy wystosowały pismo do lokalnego posła Artura Sobonia z prośbą o interwencję poselską w tej sprawie. W piśmie zwróciliśmy uwagę, że wcześniejsza decyzja o niepłaceniu podatku była zachętą dla odchodzących pracowników, a ich odejścia pozwoliły ocalić miejsca pracy dla innych pracowników. Podkreśliliśmy też fakt, że wypłacone im odszkodowania zostały w większości przypadków przeznaczone na pokrycie pilnych wydatków rodzinnych, a pracownicy Ci utrzymują się z niskich świadczeń przedemerytalnych- wyjaśnia Jan Siedlecki, prezes ZZ Metalowcy. W piśmie zwrócono też uwagę, że pracownikom, którzy nie zapłacą podatku grozi postępowanie sądowo- komornicze. To może doprowadzić do wielu rodzinnych tragedii i zepchnięcia tych osób i ich rodzin na margines społeczny. Związki zawodowe otrzymały odpowiedź od posła Sobonia 29 marca, jednak treść pisma nie była zadowalająca.- W piśmie poseł informuje nas, że złożył w tej sprawie interpelację poselską do Ministra Finansów i zachęca nas do śledzenia dalszego toku sprawy za pośrednictwem strony internetowej Sejmu RP. Jednak intencją autorów pisma nie było nakłonienie Go do zwrócenia się o wyjaśnienie sprzeczności w wydawanych interpelacjach i jednoznaczną interpelację w tej sprawie, bo ona jest przewidywalna, lecz o przeprowadzenie konkretnych działań ustawodawczych, zainteresowania swoich kolegów posłów z PiS, których w Sejmie  jest większość- mówi Siedlecki.- Prosiliśmy o takie  działania, które wskazują na konkretne rozwiązania, pozwalające zwolnić grupę naszych pracowników  z płacenia podatku. W związku z niezadawalającą naszym zdaniem odpowiedzią Pana posła trzy Związki Zawodowe zwróciły się do Niego ponownie z pismem i  prośbą o pilne zajęcie się zgłoszonym problemem i udzielenie nam informacji o możliwościach pomocy naszym pracownikom- dodaje Siedlecki.
Teraz związkowcy czekają na konkretne działania posła Sobonia. Do sprawy powrócimy.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close