AKTUALNOŚCI

Związkowcy niezadowoleni z odpowiedzi posła. Proszą o konkretne działania w sprawie byłych pracowników PZL- Świdnik

Nie tak dawno informowaliśmy Państwa o problemie, z którym borykają się byli pracownicy PZL- Świdnik. Blisko 300 osób skorzystało z Programu Dobrowolnych Odejść, który funkcjonował w PZL- Świdnik od 2015 roku.   Przypomnijmy, że podpisując porozumienie ze Związkami Zawodowymi i ogłaszając Program Dobrowolnych Odejść w 2015r. zarząd spółki WSK PZL zwrócił się do dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z wnioskiem o wydanie interpelacji indywidualnej, czy od wypłacanego odchodzącym pracownikom odszkodowania należy odprowadzać podatek dochodowy. W odpowiedzi Izba Skarbowa potwierdziła, że otrzymane odszkodowania są wolne od podatku.
Ogłaszając podobny program w 2016 r. pracodawca  zwrócił się do tej samej Izby Skarbowej o ponowną wykładnię w tej sprawie. W odpowiedzi dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że na wniosek Ministra Finansów ogłasza wygaśnięcie poprzedniej interpelacji indywidualnej i stwierdza, że świadczenie jakie otrzymuje pracownik w związku z dobrowolnym przystąpieniem do Programu Dobrowolnych Odejść nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art.21 ust. 1pkt3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym trzeba zapłacić podatek. Nałożył też na pracodawcę obowiązek powiadomienia pracowników, którzy odeszli w 2015 w ramach programu, o obowiązku zapłacenia zaległego podatku.
 
– Trzy związki zawodowe działające w WSK-PZL, czyli ZZIiT, Sierpień80 i ZZ Metalowcy wystosowały pismo do lokalnego posła Artura Sobonia z prośbą o interwencję poselską w tej sprawie. W piśmie zwróciliśmy uwagę, że wcześniejsza decyzja o niepłaceniu podatku była zachętą dla odchodzących pracowników, a ich odejścia pozwoliły ocalić miejsca pracy dla innych pracowników. Podkreśliliśmy też fakt, że wypłacone im odszkodowania zostały w większości przypadków przeznaczone na pokrycie pilnych wydatków rodzinnych, a pracownicy Ci utrzymują się z niskich świadczeń przedemerytalnych- wyjaśnia Jan Siedlecki, prezes ZZ Metalowcy. W piśmie zwrócono też uwagę, że pracownikom, którzy nie zapłacą podatku grozi postępowanie sądowo- komornicze. To może doprowadzić do wielu rodzinnych tragedii i zepchnięcia tych osób i ich rodzin na margines społeczny. Związki zawodowe otrzymały odpowiedź od posła Sobonia 29 marca, jednak treść pisma nie była zadowalająca.- W piśmie poseł informuje nas, że złożył w tej sprawie interpelację poselską do Ministra Finansów i zachęca nas do śledzenia dalszego toku sprawy za pośrednictwem strony internetowej Sejmu RP. Jednak intencją autorów pisma nie było nakłonienie Go do zwrócenia się o wyjaśnienie sprzeczności w wydawanych interpelacjach i jednoznaczną interpelację w tej sprawie, bo ona jest przewidywalna, lecz o przeprowadzenie konkretnych działań ustawodawczych, zainteresowania swoich kolegów posłów z PiS, których w Sejmie  jest większość- mówi Siedlecki.- Prosiliśmy o takie  działania, które wskazują na konkretne rozwiązania, pozwalające zwolnić grupę naszych pracowników  z płacenia podatku. W związku z niezadawalającą naszym zdaniem odpowiedzią Pana posła trzy Związki Zawodowe zwróciły się do Niego ponownie z pismem i  prośbą o pilne zajęcie się zgłoszonym problemem i udzielenie nam informacji o możliwościach pomocy naszym pracownikom- dodaje Siedlecki.
Teraz związkowcy czekają na konkretne działania posła Sobonia. Do sprawy powrócimy.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Reklama