AKTUALNOŚCI

Strażacy Ochotnicy w opałach

Praca społeczna i nadzieja strażaków na rozwój jednostek OSP spłoną dzięki nowelizacji ustawy? Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła 16 marca w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Chodzi o środki z firm ubezpieczeniowych dla jednostek OSP.
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku zakłady ubezpieczeniowe są zobowiązane przekazywać 10 %  sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. Środki te są dzielone i trafiają po 50 % do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  W 2015 roku było to w sumie 40 mln złotych. Jak czytamy na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Projekt złożony przez grupę posłów PiS zakłada, że cała suma będzie teraz trafiała do centralnego organu administracji publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czyli do Komendanta Głównego PSP. Zła zmiana polega na odebraniu środków przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe samorządowi strażackiemu i przekazaniu ich do dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wobec wykluczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z procesu podziału pieniędzy dla OSP ze środków MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych, powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:
– zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.)
– szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
– propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą – umundurowanie MDP, zawody, turnieje, konkursy.
Dotychczas Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazywał w całości środki z firm ubezpieczeniowych na potrzeby wszystkich OSP wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na wspieranie w/w działań ponieważ nie były one w 2016r. wspierane środkami budżetowymi ani w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ani dotacji MSWiA. 4 kwietnia na sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych posłowie pracowali nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Za przyjęciem projektu było 9 posłów, dwóch było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Drugie czytanie odbędzie się prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button