AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Naukowo w Trawnikach

Wczoraj w Zespole Szkół w Trawnikach odbyła się konferencja pt. „Uczeń z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi w szkole – zadania i wyzwania”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku przy współpracy trawnickiego Zespołu Szkół.
Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi. Konferencja kierowana była do nauczycieli mających zawodowy kontakt z uczniami mającymi problemy wychowawcze i trudności w nauce, rodziców i innych osób zainteresowanych tą tematyką. Licznie zgromadzonych gości przywitały Elżbieta Krupa – dyrektor SOSW w Świdniku oraz Katarzyna Balcerek – dyrektor gościnnego Zespołu Szkół w Trawnikach.
– To już piąta konferencja poświęcona tematyce wspierania dzieci z różnymi problemami  – mówiła dyrektor Elżbieta Krupa – te spotkania mają wpływ na promocję Ośrodka, czego dowodem jest znaczący wzrost naboru uczniów do szkoły. Dzięki nim nawiązaliśmy kontakty ze środowiskiem akademickim, pracownikami naukowymi. Konferencje uświetniają swoimi wykładami wybitni profesorowie, naukowcy, psychiatrzy, pedagodzy. Szczególnie cieszy, że konferencje wpływają na pogłębienie wiedzy nauczycieli, zwiększają umiejętności nauczycieli i rodziców w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. – dodawała dyrektor Krupa.
– Spotkania organizowane w małych miejscowościach dają możliwość skonfrontowania różnych środowisk w obliczu problemów dzieci – mówił wicestarosta Waldemar Białowąs otwierając konferencję – tylko zintegrowane działania nauczycieli, rodziców i organów prowadzących szkoły mogą poprawić sytuację uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Pierwszy z paneli tematycznych poprowadziła dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Kierownik Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która zaprezentowała wykład pt. „Pasożyty człowieka – zapomniane zagrożenia?”.
Następnie dr Małgorzata Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie wystąpiła z prezentacją pt. „Efekt motyla” – jak wspierać dzieci z problemami wychowawczymi? Zaprezentowała ciekawe metody wspierające rozwój dziecka, jego kreatywność oraz podpowiedziała, jakich zachowań w wychowaniu dziecka unikać, aby nie „podciąć mu skrzydeł”.

Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka z WSEI w Lublinie przedstawiła zagadnienie pt. „Technologie informacyjne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”. Przedstawione informacje wywarły na słuchaczach duże wrażenie: prof. Tuszyńska-Bogucka przedstawiła wiele szokujących faktów na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w internecie.
Uczestnicy konferencji wypełnili całą salę konferencyjną szkoły, a wykładom przysłuchiwali się z ogromnym zainteresowaniem, zadając prowadzącym wiele pytań.
Po przerwie mgr Małgorzata Bogusz ze SOSW w Świdniku opowiedziała o praktycznych aspektach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w praktyce, która realizowana jest w świdnickim Ośrodku, zaś Dariusz Szałaj – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku o instytucjonalnym wsparciu dziecka z trudnościami szkolnymi i problemami wychowawczymi.
Konferencję zamknęło wystąpienie Marcina Szostka i Macieja Sztorca z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie pt. „Zbiory i usługi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie pomocą w pracy nauczyciela, psychologa, terapeuty.
W trakcie trwania konferencji czynny był Punkt Konsultacyjny prowadzony przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka (pedagog specjalny, psycholog, logopeda), w którym odbywały się konsultacje,  indywidualne rozmowy i porady  dla wszystkich zainteresowanych.

Reklama

(dp)
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Reklama