AKTUALNOŚCI

Strażacy ćwiczyli w gminie Trawniki

14 grudnia na terenie gminy Trawniki przeprowadzone zostały ćwiczenia „Zima 2017”, sprawdzające możliwość prowadzenia działań związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego. Ćwiczenia polegały na dotarciu do miejsca, w którym z powodu trudnych warunków atmosferycznych utknęły samochody z 50 pasażerami. Zadaniem służb była ewakuacja tych osób.
Podczas ćwiczeń realizowano następujące zadania:
1. Organizowano doraźne punkty dla osób ewakuowanych na terenie przy strażnicy OSP Pełczyn (namiot z nagrzewnicą, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, koce dla ewakuowanych itp.) w którym udzielano kpp poszkodowanym.
2. Dokonano sprawdzenia najbliższej miejsca zdarzenia ogrzewanej strażnicy OSP Trawniki, przewidzianej do tymczasowego zakwaterowania osób ewakuowanych.
3. Organizowano transport osobom ewakuowanym do wskazanej strażnicy OSP, pojazdami z Urzędu Gminy Trawniki oraz OSP.
4. Rozpoznano w uzgodnieniu z władzami samorządowymi możliwość dostarczenia gorących napoi i posiłków dla ewakuowanych osób.
5. Dysponowano do strażnicy OSP Trawniki agregat prądotwórczy o największej mocy, będący w dyspozycji tutejszej komendy, w celu sprawdzenia możliwości zorganizowania awaryjnego zasilania energetycznego.
6. Wytypowano na terenie powiatu miejsce. w którym mogą wystąpić trudności przy prowadzeniu działań w warunkach zimowych. Ustalono telefonicznie z przedstawicielami zarządców dróg, zasady zimowego utrzymania dróg.

Reklama
W ćwiczeniach udział wzięły zastępy Komendy Powiatowej PSP w Świdniku oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Trawnik, Pełczyna i Oleśnik.
Na miejscu ćwiczeń obecny był Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku, Wójt Gminy Trawniki oraz przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Gminy Trawniki, a ćwiczenia nadzorowane były przed przedstawicieli Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
KP PSP Świdnik

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button