AKTUALNOŚCI

Obradowali Radni Powiatu Świdnickiego

Wczoraj odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu w Świdniku V kadencji. Radni zajmowali się tematami związanymi m.in. z bezpieczeństwem w powiecie, planem rozwoju DPS, czy remontami dróg.
Na początku uczczono minutą ciszy pamięć niedawno zmarłego Karola Szczotki- Radnego Rady Powiatu Świdnickiego I, II, III i IV kadencji (lata 1998 – 2014), Członka (kadencje I – III) i Przewodniczącego (kadencja IV) Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Następnie starosta Dariusz Kołodziejczyk przedstawił informacje o działaniach zarządu pomiędzy sesjami. – W ostatnim okresie podpisaliśmy trzy umowy termomodernizacyjne dla PCPR, PCEZ i ZS w Piaskach w ramach RPO, gdzie wysokość dofinansowania sięga do 80%. Ogłosiliśmy także przetargi na remont ul. Racławickiej- pierwszego odcinka, a także drogi Gardzienice- Fajsławice. Inwestycje, które zostały rozpoczęte w roku 2017 przebiegają w większości bez zakłóceń. Odcinek drogi Biskupice- Trawniki realizowaliśmy 2017. W tym momencie przystępujemy do ZRID-u na drugi odcinek i prawdopodobnie w 2018 roku go zakończymy- poinformował starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Ważnym punktem obrad były informacje komendanta policji w Świdniku, który ocenił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożenia przestępczością nieletnich, patologiami i niedostosowaniem społecznym na terenie powiatu w 2017 roku. Okazuje się, że jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świdnickich drogach jest wschodni odcinek ulicy Racławickiej. – Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców w ramach remontu tej ulicy, na który przetarg ogłosiliśmy już jakiś czas temu, zabezpieczamy przejścia dla pieszych. Między innymi na wniosek radnych miejskich Edyty Lipniowieckiej, Wiesława Księskiego oraz mieszkańców Świdnika, zainstalujemy sygnalizację świetlną na przejściu w stronę szkoły podstawowej numer 5 – podsumował Jakub Osina.
Podczas sesji przekazano również sprawozdania z działalności w 2017 roku oraz plany rozwoju Domów Pomocy Społecznej Powiatu Świdnickiego na rok 2018. W minionym roku dla DPS w Świdniku udało się dokonać zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Wyremontowano 7 łazienek i dostosowano je do obowiązujących wymogów. Zaadoptowano też pomieszczenia kuchenne w poszczególnych pawilonach, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Przekazano kolejne dwa auta dla podopiecznych powiatowych DPS-ów. 14 marca 2017 roku 2 pojazdy trafiły do DPS w Świdniku i Wygnanowicach. Na początku 2018 roku 2 kolejne samochody zostały przekazane do DPS-ów Świdniku i Krzesimowie.– Obydwa samochody posiadają zjazdy dla wózków inwalidzkich. Samochody będą wykorzystywane przez DPS-y do przewozu pensjonariuszy na konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, na wyjazdy o charakterze kulturalno-oświatowym, na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne – wyjaśnił Leszek Czechowski, Członek Zarządu Powiatu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych. W tym roku powiatowe DPS- y też mogą liczyć na wsparcie. Zaplanowano termomodernizację budynków DPS Świdnik, przy wsparciu funduszy zewnętrznych . Złożono również wniosek o dofinansowanie na rewitalizację obiektów zabytkowych przy DPS w Krzesimowie.
Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu powiatu na rok 2018.
Na końcu był czas na interpelacje i zapytania radnych. B. Pejo dopytywał o możliwość zmiany miejsca, w którym obecnie odbywają się powiatowe sesje.- Obecnie nie posiadamy w swoich zasobach większej sali. Pojawiła się pewna możliwość, gdyż ZS nr 1 złożył wniosek w ramach działania 12.4. Daje on możliwość przebudowania salki, w której odbywają się zajęcia w-f, na mobilną aulę dydaktyczno- konferencyjną, która będzie wykorzystywana na potrzeby szkoły, jak również działania powiatu, w tym sesje. W tym momencie czekamy na rozpatrzenie wniosku- powiedział wicestarosta Waldemar Białowąs. Radni dopytywali o postępy w remoncie ul. Kusocińskiego oraz terminy wyceny gruntów.- Wystąpiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego o środki na wykonanie operatów, które mają być podstawą do wyceny i decyzji dotyczących odszkodowań. Staraliśmy się o te środki dwukrotnie. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy informację, że te środki zostały nam przyznane. W tym momencie czekamy na pismo z UW, które pozwoli na wprowadzenie ich do budżetu. Mamy gotowe postanowienie o wyborze rzeczoznawców. Wycena działek będzie robiona sukcesywnie. Przewidywany termin prac to przełom kwietnia i maja 2018- powiedział członek zarządu powiatu, Jakub Osina. Radni dopytywali także o możliwość remontu ul. Krępieckiej na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.- Złożyliśmy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych projekty na przebudowę dwóch odcinków ul. Racławickiej. Drugi obejmuje część ul. Krępieckiej z przebudową ronda. W tym momencie planowana jest budowa kolektora przez Gminę Miejską Świdnik. Dlatego musimy poczekać do zakończenia tej inwestycji- odpowiedział starosta Kołodziejczyk.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button